Tereza B.

Tereza Benešová
Účet ověřený:
čeština - zš, čeština - sš, hudební výchova, zpěv (děti)
Praha, Kolín, 28002
90% zodpovězených zpráv
11h průměrná rýchlost odpovědi

Jsem 20letá studentka konzervatoře - obor jazzový zpěv.
Na gymnáziu jsem odmaturovala s vyznamenáním - státní zkouška (AJ, ČJ); profilová zkouška (Hudební výchova, ZSV). V případě zájmu mohu zaslat kopii nebo fotografii svého maturitního vysvědčení.

Hudba je mým velikým zájmem a rozhodla jsem se na ni zaměřit i ve svém studiu. V češtině i v literatuře jsem měla vždy výborné výsledky a mám mnoho materiálů k výuce. V současné době podstupuji kurz pedagogického minima a působím také jako lektorka zájmových kroužků pro děti (zpěv, dramatická výchova). Zkušenosti s prací s dětmi mám také jako pomocná skautská vedoucí.
Ráda předávám své znalosti a zkušenosti dál a snažím se to činit co nejpoutavější formou odpovídající věku i potřebám studenta. Jako studentka sama dobře vím, jak neefiktivní je výuka, když jsou informace předávány nudnou formou a bez osobního přístupu, čemuž se chci za každou cenu vyvarovat. Dostatečně si uvědomuji, že každý jsme jiný, máme různé potřeby, myšlenkové pochody, apod. Záleží mi na tom, aby má práce byla účelná a abych opravdu co nejlépe pomohla tam, kde je třeba. Snažím se docílit toho, aby každá má práce měla smysl a jsem velmi důsledná a pečlivá. :)

Jsem schopná doučovat češtinu a literaturu žáky ZŠ a SŠ - mám dostatečnou trpělivost i s lidmi, kteří mají nějakou z poruch učení. Sama jsem dyslektik a dysortografik, a i přes tyto poruchy jsem se správným přístupem měla v tomto předmětu vždy výborné výsledky. Umím si tedy představit, co dělá takovému člověku problém a budu se snažit hledat nejjednodušší cestu, jak mu pomoci jej překonat.
Dále jsem schopna doučovat základní hudební nauku a hudební dějiny na úrovni ZŠ, ZUŠ, SŠ (NE studenty konzervatoře) a přípravit uchazeče o studium na konzervatoři na teoretické testy k přijímacím zkouškám (sama jsem testy prošla a nyní hudbu studuji podrobněji). Děti mohu vyučovat také základy zpěvu, dechové výchovy, artikulace a intonace podle metod, kterými vyučují pedagogové mě a z vlastní zkušenosti vím, že se osvědčily. Velmi dbám na zásady hlasové hygieny - mým cílem je dovést své studenty k pokroku a pomoci jim rozvinout hlasové předpoklady, nikoliv zničit hlasivky.

Náplň lekcí závisí na individuálních potřebách studenta. Na pomůckách, formě i konkrétní látce (v daných lekcí) se domluvíme předem v závislosti na tom, co jako student očekáváte a potřebujete.Kontaktní formulář


Napsat referenci