Musíme si pomáhat



Marcela G.

Marcela Gerdová
Účet ověřený:




předměty speciálně pedagogické péče a pedagogická, nápravy specifických poruch učení
Praha
100% zodpovězených zpráv
39h průměrná rýchlost odpovědi

Mám vystudovanou speciální pedagogiku všeobecného zaměření. Učila jsem na běžné škole na 1. stupni ZŠ, později jsem učila na Základní škole praktické, speciální a umělecké v Karlovarském kraji. Na uvedené škole jsem vyhrála v roce 2009 konkurz na pozici ředitelky školy. V roce 2012 jsem přišla do Prahy na oddělení speciálního vzdělávání a kabinetu ministra na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době pracuji více jak rok na ústředí České školní inspekce. Ráda bych se ve volném čase věnovala individuální práci dětem se speciálně vzdělávacími potřebami, rozvíjela jejich osobnostní potenciál a pomohla jim se zvyšováním si sebevědomí. Děkuji. Gerdová



Kontaktní formulář



Napsat referenci