Be the Best You Can BeLouis C.

Louis Cox-Brusseau
Účet ověřený:
anglický jazyk, anglický jazyk - conversations, anglický jazyk - příprava na maturitu, anglický jazyk - komunikace, anglický jazyk - pokročilý, anglický jazyk a literatura, anglický jazyk - certifikáty
Praha
Doučuje i přes skype / internet
450Kč - 650Kč za 60 minut
dopoledne, po obědě, večer, víkend,
dochází za studenty
doučuje i skupiny
50% zodpovězených zpráv
18h průměrná rýchlost odpovědi

If you want to speak English like a native speaker - effortlessly, flawlessly and professionally - I want to help you achieve your goals.

If you're a student, work in business or just want to improve your English - I will give you the tools you need to succeed.

I am a University of Cambridge-educated British citizen currently living in Prague, working full-time as a political analyst and researcher. Before moving to Prague, I worked in the European Parliament in Brussels on the Foreign Affairs committee and liaised with international businesses.

Before this I lived in Prague for two years, teaching English to a wide range of clients - from university students, to Czech SMEs and even members of the Czech government.

Whether you want to speak English for business, improve the quality of English in your academic thesis or just be more confident in your English-speaking ability, I can make you an outstanding English speaker. I can give you the skills and confidence you need to impress native speakers with your fluency and vocabulary.

Interested? Write to me - if you want to be the best English speaker you can be, I want to hear from you!

___

Chcete-li mluvit anglicky jako rodilý mluvčí - bez námahy, bezchybně a profesionálně - chci vám pomoci dosáhnout vašich cílů.

Pokud jste student, podnikáte nebo chcete zlepšit svou angličtinu - dám vám nástroje, které potřebujete k úspěchu.

Jsem britský občan, vystudoval jsem Cambridge University, a v současné době žiji v Praze, pracuji na plný úvazek jako politický analytik. Před přesunem do Prahy jsem pracoval v Evropském parlamentu v Bruselu ve Výboru pro zahraniční věci a spolupracoval jsem s mezinárodními podniky.

Předtím jsem žil v Praze dva roky a doucoval jsem angličtinu pro širokou škálu klientů - od vysokoškolských studentů až po české malé a střední podniky a dokonce i členy české vlády.

Ať už chcete anglicky hovořit v podnikání, zlepšit kvalitu angličtiny ve své akademické práci nebo jen být jistější ve své anglictine, mohu z vás udělat vynikající anglicky mluviciho. Můžu vám dát dovednosti a sebedůvěru, kterou zapůsobite i na rodileho mluvčího svou plynulostí a slovní zásobou.

Mate zájem? Napište mi - pokud chcete mluvit co nejlip to jde, chci slyšet od vás!Fotky a certifikátyKontaktní formulářNapsat referenci