Individuální výuka angličtiny a francouzštiny - prezenčně Zlín a okolí, Skype, Whatsapp, ViberMgr. Petra D.

Petra Dvorská
Účet ověřený:
anglický jazyk, francouzský jazyk
Zlín Lesní Čtvrť, Zlín-Malenovice, 76001, 76302
Doučuje i přes skype / internet
dopoledne, po obědě, večer,
90% zodpovězených zpráv
13h průměrná rýchlost odpovědi

Jmenuji se Petra Dvorská a od roku 2008 pracuji jako soukromá lektorka výuky anglického a francouzského jazyka. Své kurzy dovedu přizpůsobit pro všechny věkové kategorie klientů a mohou vyhovovat všem úrovním pokročilosti dle evropského referenčního rámce. Vystudovala jsem bakalářský a magisterský obor sociální pedagogika se zaměřením na pomáhající profese a specializace v pedagogice na Fakultě Humanitních Studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Při studiu jsem složila mezinárodně uznávané jazykové zkoušky DELF B2 a FCE B2 z francouzštiny a angličtiny. V době magisterského studia jsem pracovala jako lektorka anglické a francouzské konverzace na 2. stupni základní školy. Po absolutoriu v roce 2008 jsem začala soukromě vyučovat oba jazyky, přičemž jsem současně byla zaměstnána jako překladatelka uživatelských manuálů k obsluze elektrospotřebičů ve firmě zabývající se obchodem s bílým zbožím a později jako překladatelka odborné literatury z oblasti lékařství, biologie, zemědělství, zdravé výživy a alternativního životního stylu v knižním vydavatelství . Souběžně jsem spolupracovala s několika překladatelskými agenturami. Mé profesní zaměření se postupně vyprofilovalo pouze do oblasti jazykového vzdělávání a v současné době se naplno věnuji výuce a doučování. Mé povolání sestává ze samostatné lektorské práce na živnostenský list a z výkonu zaměstnaneckého hlavního poměru na částečný úvazek v jazykové sekci sociální firmy Ergones, založené v rámci neziskové organizace TyfloCentrum Olomouc, náplní jejíž činnosti je nabízet sociální služby těžce zrakově postiženým. Profesně se věnuji realizaci prezenčních kurzů (studenti mě navštěvují v učebně) i distanční výuky (přes Skype, Whatsapp a Viber). Zaměřuji se na individuální kurzy v maximálním počtu dvou klientů - 60 či 90 minut týdně. Zabývám se angličtinou obecnou, obchodní, počítačovou a právní. Nabízím kurzy klasické (metodické učebnice +doplňkové materiály z různých zdrojů), gramaticko-konverzační, obchodní, doučovací a učivo rozšiřující, přípravné - k maturitě, k mezinárodním jazykovým zkouškám FCE. Ve francouzštině se specializuji na kurzy francouzštiny obecné, doučovací a učivo rozšiřující a na přípravu k mezinárodním zkouškám DELF A1-B2 a DALF C1. V obou předmětech využívám kromě běžných učebnic rozmanité materiály dostupné online, významnou část mých hodin tvoří poslech autentických nahrávek rodilých mluvčích a konverzace odrážející aktivity všedního života a aktuální témata. Výuku se snažím přizpůsobit potřebám a požadavkům klientů, podporuji jejich individuální tempo a ke každému zaujímám svébytný přístup.Kontaktní formulář


Napsat referenci