Doučování dějepisu a ZSV pro střední školy v Ostravě, příprava na testy SCIO a maturitu.Pavel P.

Pavel Pěčonka
Účet ověřený:
dějepis, společenské vědy, nauka o společnosti - občanská nauka, zeměpis, SCIO
Ostrava, Brno
Doučuje i přes skype / internet

Ahoj, studuji na Právnické fakultě v Brně. O dějepis projevuji zájem už od základní školy a tento koníček mě doposud neopustil. V dějepise jsem vždycky dosahoval velmi dobrých hodnocení, za to může pravděpodobně můj přístup k dějepisu a ten spočívá spíše v pochopení vztahů, příčin a důsledků dějinných událostí, než faktografické memorování čísel a jmen. Z dějepisu jsem samozřejmě i maturoval s hodnocením výborný. Na gymnáziu jsem absolvoval klasický dějepis čtyři roky a ve třetím a čtvrtém ročníku i semináře na dějiny do roku 1848 a druhý zaměřený na moderní dějiny.
Základy společenských věd - Další oblast mého zájmu, přičemž se jedné oblasti společenských věd věnuji i na vysoké škole. K tomuto předmětu jsem se dostal přes svůj zájem o politologii a filosofii. Bližší seznámení proběhlo během studia na gymnáziu. Kromě standardní čtyřleté výuky i semináře zaměřené na filosofii a ekonomii. Tento předmět jsem uplatnil, kromě maturitní zkoušky i v testování SCIO, kdy se mi podařilo dosáhnout percentilu 96.Kontaktní formulářNapsat referenci