Nela B.

Nela Brad
Účet ověřený:
 chemie
 Praha
  70% zodpovězených zpráv

95 tezí je seznam návrhů pro akademickou disputaci, jež 31. října 1517 poslal arcibiskupovi Albrechtovi Braniborskému mnich Martin Luther, profesor morální teologie na Univerzitě ve Wittenbergu. Možná své Teze také přibil na dveře kostela Všech svatých ve Wittenbergu, buď už 31. října, nebo později. Datum se dnes považuje za začátek reformace a každoročně připomíná jako Den reformace. Reformace byla rozkolem v katolické církvi, který navždy změnil Evropu.
Teze obsahují Lutherovu kritiku toho, co považoval za zneužívání náboženství: prodeje plnomocných odpustků kazateli. Věřilo se, že tyto odpustky způsobí prominutí časných trestů v očistci za hříchy spáchané kupujícími nebo jejich blízkými. V 95 tezích Luther tvrdil, že pokání vyžadované Kristem pro odpuštění hříchů je vnitřní a duchovní, že nestačí pouze vnější svátostná zpověď. Tvrdil, že odpustky odvádějí křesťany od opravdového pokání a lítosti nad hříchem, protože věří, že se tomu lze vyhnout koupí odpustku. Odpustky navíc podle Luthera odrazují křesťany od obdarovávání chudých a dalších skutků milosrdenství, jelikož se věří, že odpustkové listiny mají větší duchovní hodnotu. I když Luther tvrdil, že jeho pozice vůči odpustkům se shoduje s papežovou, Teze zpochybnily papežskou bulu ze 14. století o tom, že papež může používat poklad zásluh a dobrých skutků minulých svatých, aby odpouštěl časné tresty za hříchy. Teze jsou formulovány jako podklady k diskusi a ne nutně Lutherovy vlastní názory, ale Lutherovi církevní nadřízení ho stíhali pro kacířství, což vyústilo na počátku ledna roku 1521 v jeho exkomunikaci.Kontaktní formulář


Napsat referenci