Doučování matematiky žáků ZŠ, příprava na přijímací zkouškyAndrea D.

Andrea D.
Účet ověřený:
matematika - zš, příprava na přijímací zkoušky sš
Praha
Doučuje i přes skype / internet
100% zodpovězených zpráv
1h průměrná rychlost odpovědi

Dobrý den, věnuji se doučování žáků základní školy (1. - 9. třída). Probíráme spolu jak problematiku z hodin matematiky, tak také testy k přijímacím zkouškám.

Vzhledem k tomu, že se přípravě na přijímací zkoušky věnuji dlouhodobě, mám k dispozici několik kompletních testů i materiály zaměřené na jednotlivé problematiky (slovní úlohy, lomené výrazy, geometrie, atd.) dle pokynů CERMAT. Žákovi zasílám přehledně připravené materiály. Osvědčilo se mi, pokud si žák neví rady s příkladem, přiblížit mu teorii, která mu usnadní řešení příkladu.

Jsem absolventka osmiletého gymnázia a vysoké školy.

Doporučení: Přijímací zkoušky se konají v polovině dubna. Učivo, které je potřeba zvládnout projít je poměrně obšírné. Studenti by se do učení a opakování látky měli vrhnout nejpozději začátkem ledna, aby se naučené postupy opakováním stihli zautomatizovat. Student po řádné a delší přípravě nedělá chyby např. ve znamínkách a také např. jasněji a hned vidí řešení lomených výrazů, umí využívat vzorce.

Jak probíhá online výuka? Předem si připravím zadání příkladů a také řešení. Studentovi zavolám přes FaceTime/ WA. Student na displeji telefonu vidí zadání příkladu. Bavíme se spolu a vysvětlujeme si jaké je řešení příkladu, které následně také vidí, aby si ho v klidu mohl opsat.

Moji studenti: Dvě studentky a student z 9. třídy (příprava na přijímací zkoušky, průběžné vysvětlování probírané látky), sedmáček (průběžné vysvětlování probírané látky)

Volná kapacita: 1-2 studentiKontaktní formulář