Rád pomôžem najmä s informatikou a programovaním od začiatočníkov po pokročilých, ale s radosťou aj s matematikou a pod. u žiakov ktorým diaľková výuka nestačíRastislav C.

Rastislav C.
Účet ověřený:
matematika - zš, matematika - sš, informatika, angličtina - konverzace, programování
Brno
Doučuje i přes skype / internet

Ahoj, nie som profesionálny lektor, z povolania som ľudovo povedané programátor ale mám za sebou radu rôznych školení kolegov/juniorov a informácie sa vždy snažím podať takým spôsobom, aby boli čo najjednoduchšie pochopiteľné cieľovou skupinou.
Ponúkam hlavne pomoc pomoc pri učení sa programovania, algoritmov, dátových štruktúr, návrhových vzorov a podobne, ale rád pomôžem aj mladším žiakom/študentom napríklad s matematikou, ak im distančná výuka jednoducho na pochopenie látky nestačí.

Mám skončené všeobecné 8r. gymnázium a inžiniersky titul z oboru informatika, 8 ročnú prax v popredných IT firmách (IBM, SAP,...) na pozícii java developera rôznej seniority (od juniora na začiatku po seniora aktuálne), prípadne môžem poradiť aj s prípravou životopisu alebo praktickou prípravou na pohovorKontaktní formulář