Karel C.

Karel Ctibor
Účet ověřený:
 chemie - vš, chemie - sš, anglický jazyk, technická angličtina
 Praha 3
  70% zodpovězených zpráv

Zdravím,
jsem absolventem VŠCHT Praha, oboru organická chemie a farmakochemie s praxí. Získal jsem hlubší teoretické znalosti o přípravě organických sloučenin, retrosyntetickém přístupu, mechanismech organických reakcí, metodách strukturní analýzy (zejména 1H, 13C a některých dvoudimensionálních NMR technikách) a přípravě a účincích léčiv. Dva roky jsem strávil systematickou prací ve specializované laboratoři organické syntézy na Ústavu Organické Chemie VŠCHT Praha, kde jsem si osvojil praktickou stránku práce organického syntetika a analytika. Poté jsem byl přijat jako odborný pracovník na státním zdravotním ústavu v Praze. Zde jsem se věnoval syntéze chemických látek a jejich prekurzorů, které vznikají v živých soustavách jako důsledek expozice a biotransformace průmyslových škodlivin. Kromě toho jsem získal základní teoretické i praktické znalosti z oblasti toxikologie organických látek. Rozšířil jsem si rovněž, značnou měrou, zkušenosti v oblasti instrumentální analýzy organických sloučenin metodami GC, GC-MS, GCQ, HPLC, HPLC-MS, UHPLC, GPC, TLC. Poté jsem se stal výzkumným pracovníkem - projektovým manažerem v oddělění výzkumu a vývoje (R&D), segmentu organické syntézy firmy INTERPHARMA PRAHA, a.s. Zde jsem se zabýval syntézou léčiv či obecněji biologicky aktivních látek jak v laboratorním měřitku tak poloprovozním. Dále jsem pomáhal kolegům z oddělení analytické chemie při měření HPLC spekter (čistoty produktů). Vrátil jsem se též k interpretaci 1H NMR spekter u finálních produktů syntéz. Zabýval jsem se rovněž rešeršemi a získáváním všech dostupných informací, u popsaných a pro nás potřebných sloučenin, reakcí a fyzikálních vlastností látek.Tento doučovatel aktuálně není dostupný. Zkus kontaktovat některého z doporučených.

Napsat referenci