Individuální i skupinové doučování OSP na VŠ a SŠOndřej C.

Ondřej C.
Účet ověřený:
Obecné studijní předpoklady SCIO
Praha, Praha
Doučuje i přes skype / internet

Zdravím,
jmenuji se Ondra a doučuji obecné studijní předpoklady SCIO potřebné pro přijímací zkoušky na celou řadu VŠ a SŠ. Sám jsem jako uchazeč hlásící se na Právnickou fakultu UK testy absolvoval s dosaženým percentilem 98 (verbální oddíl - 96, analytický oddíl - 100). Momentálně studuji na fakultě druhým rokem.

Co mohu nabídnout:
• Profesionální přístup ke každému studentovi
• Jednotlivé lekce i pravidelné doučování
• Své vlastní zkušenosti a postřehy z přijímacích zkoušek na právnickou fakultu
• Individuální i skupinové lekce

Průběh lekce:
Při prvním setkání, které bude trvat přibližně 30 minut, si s uchazečem povíme, co od doučování očekává a jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Dále probereme, na co se v průběhu následujících lekcí primárně zaměříme. Tato úvodní lekce je zdarma.

V dalších lekcích se pustíme přímo do požadovaných úloh. Probírat se bude subkapitola, na které se se studentem dohodneme na předešlé lekci (lze probrat i více subkapitol během jedné lekce). V rámci všech lekcí pak můžeme probírat pouze jednu subkapitolu, jeden celý oddíl nebo případně i kompletní test.

Pro skupinové doučování (max 5 lidí) platí cena přizpůsobená počtu studentů.

Doučování probíhá přes aplikaci Zoom nebo Skype. Pro více informací mě kontaktujte.Kontaktní formulář