Dominik Č.

Dominik ČAPKOVIČ
Účet ověřený:
 matematika, fyzika, chemie
  Praha
  70% zodpovězených zpráv

Zdravím,

sháníš doučko z matiky, fyziky, chemie?

V matice tě mohu naučit: 1) pro f(x): vše okolo limit, derivací, integrálu (substituce, parciální zlomky, per partes, správné přičítání 0 a vynásobení 1), průběh fcí, lineární algebru (matice, maticové rovnice, determinant - vše okolo matic, soustavy rovnic, Gaussova eliminační metoda, Gauss-Jordanova metoda, Cramerovo pravidlo), diferenciální rovnice (metoda separace proměnných, variace konstant). 2) pro f(x,y) a více proměnných: vše okolo limit a parciální derivací (derivace ve směru vektoru, řetízkování), průběh fcí, dvojný (substituce do polárních rovnic) a trojný integrál (substituce - cylindrická a sférická), vektorové pole, potenciál vektr. pole, implicitní fce, lin. algebra - viz výše + báze, dimenze, podprostory, diferenciální rovnice (speciální pravá strana, homogenní dif. rce, metoda variace konstant, metoda dravec kořist), soustavy dif. rovnic.

Ve fyzice tě mohu naučit: celá fyzika v integrálním a diferenciálním počtu (nezaručuji, že budu umět vše dopodrobna)

Chemie: z anorganiky, organiky cokoliv, biochemie - tu jsem na VŠ ještě nemněl.

Jsem studentem VŠCHT.

První hodina zdarma, poté cena po domluvě - záleží jak by Ti to šlo -).

Neostýchej se mě oslovit -)

Dominik ČAPKOVIČTento doučovatel aktuálně není dostupný. Zkus kontaktovat některého z doporučených.

Napsat referenci