Jaroslav H.

Ing. PhDr. Jaroslav H.

Odpovídá do 25 hod., na 60% zpráv
60% 25 hod
Přijímá nové studenty

Jaroslav H.

Přijímá nové studenty

Konzultace a poradenství při zpracování bakalářských, diplomových, disertačních a MBA prací

Cena Od 250 Kč/hod
Preferované časy: dopoledne, po obědě, večer, víkend
Popis Reference Blogy

Popis

Nabízím konzultace a poradenství ke všem typům závěrečných prací zahrnující také například MBA práce či disertační práce. Mimo toho mohu nabídnout vedení nebo oponentury bakalářských, diplomových prací a MBA prací v právních a ekonomických oborech mj. management, marketing a další individuální témata podle domluvy. Mám zkušenosti v akademické oblasti (více jak 15 let), stejně tak zkušenosti z firemní praxe (více jak 10 let). Konzultace jsou možné osobně nebo v elektronické formě přes Skype podle domluvy.

Reference (1)

Lukáš Z.

Lukáš Z.

Neověřená reference

Bohužel negativní zkušenost

Odpověď doučovatele:

Bohužel se mně podklady dotyčnému nepodařilo doručit. Byly po mně požadovány texty pro odborné články do odborných časopisů týkající se procesního řízení. Tedy texty byly požadovány na dost odborné úrovni. Rozhodně se nejednalo o standardní konzultaci či texty. Náhledy textů jsem v JPG a PDF formátu opakovaně posílal na uvedený mail a nebyly doručeny. Od dotyčné osoby jsem nepřijal žádné protiplnění ani jakékoliv podklady, se kterými bych mohl pracovat. Vše jsem si musel zajistit a věnovat tomu čas i náklady. S ohledem na tuto negativní referenci považuji spolupráci za ukončenou.

Blogy (6)

Jak formulovat cíl/e v akademického textu (bakalářské, magisterské, disertační a doktorské, postgraduální)

Příspěvek se věnuje téměř nejčastějšímu problému při zpracování různých typů akademických textů. Nutnost správného stanovení cíle či cílů v akademickém textu souvisí i s nutností…

Důležitost komunikace při zpracování bakalářských a diplomových prací

V dnešním příspěvku bych se rád zaměřil na význam komunikace při zpracování bakalářské a diplomové práce s vedoucím vašeho bakalářského nebo diplomového textu. Je nutné uvést, že pro studenta se…

Jak psát akademický text - úvodní část

V následujícím souboru na sebe navazujících článků se zaměříme na základní oblasti psaní odborného textu i v kontextu toho, že by nebylo možné osobně konzultovat akademický text s vedoucím práce,…

Komunikace s vedoucím či školitelem při zpracování vysokoškolského závěrečného textu

Volba správného vedoucího či školitele Vašeho závěrečného vysokoškolského textu představuje jeden z předpokladů pro úspěšné zpracování a následně obhájení takového textu. Váš vedoucí či školitel může…

Dokončení vysokoškolských závěrečných prací v kontextu uzavřených vysokých škol

V současné době mimořádných opatření přijatých v souvilosti s koronavirovou epidemií vyvstává v některých případech problém, jak konzultovat nebo dokončit závěrečnou vysokoškolskou práci. Jako jedno…