Sajid A.

Sajid A.

Přijímá nové studenty

Sajid A.

Přijímá nové studenty

native speaker - profesionální a hovorová angličtina A1-C2

  • -
  • Doučuje také online
  • Od  450 Kč/hod
Cena Od 450 Kč/hod

Popis

Ahoj,
angličtinu doučuji jako soukromý lektor již více než 20 let (mám certifikát TESL jako učitel AJ a magisterský titul z anglické literatury). Moje angličtina je na úrovni C2 (rodilý mluvčí).
Pomůžu vám zejména při zdokonalování konverzačních dovedností. Mluvení na mých hodinách probíhá výlučně v angličtině. (Vítán je alespoň level A1). Stres při mluvení vám pomůžu překonat tak, že se soustředíme na obsah namísto gramatiky, také osvojení si sloves a správných slovních spojení. Důležitá je výslovnost, výštižnost výpovědi a gramatika.
Mám zkušenosti i s Business English, IT English, přípravou na IELTS, redukcí akcentu.
Učím online prostřednictvím Skype/Whatsapp 7 dní v týdnu.
Lekce: 450 Kč / 60 min.

Typy lekcí

Standardní lekce

450 Kč / 55 min.