Sára H.

Sára H.

Přijímá nové studenty

Sára H.

Přijímá nové studenty

Konverzace v anglickém jazyce

  • Doučuje také online
  • Od  150 Kč/hod
Cena Od 150 Kč/hod

Popis

Ahoj, som študentka prírodovedeckej fakulty MUNI, vo voľnom čase okrem iného pomáham ľuďom s konverzáciou v angličtine, často práve pomáham s prípravou na ústnu maturitnú skúšku. Myslím si, že touto formou si anglický jazyk najlepšie osvojíte. Doučovanie prebieha v priateľskom duchu - proste pokec v angličtine buď na nejakú konkrétnu tému, simulácia určitej situácie alebo len bežný rozhovor - cez platformu MS Teams vo vopred dohodnutom termíne cez správu. Podstatou je, aby Váš prejav bol plynulý, s tým, že poukážem na nejaké prípadné chyby, poskytnem tips&tricks a keď je potreba, poskytnem aj materiály na precvičenie danej problematiky. Úroveň mojej angličtiny je B2.

Typy lekcí

Standardní lekce

150 Kč / 55 min.