Josef B.

Josef Beránek
Účet ověřený:
 makroekonomie, mikroekonomie, základy ekonomie, regionalistika
  Ústí nad Labem
  70% zodpovězených zpráv

V současné době v rámci magisterského studia studuji obor Regionální rozvoj a veřejná správa
na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tomuto oboru jsem se již věnoval
v předchozím bakalářském studiu. Nabízím doučování z předmětů ekonomie a regionalistiky,
ze kterých jsem vykonával státní závěrečnou zkoušku .Tento doučovatel aktuálně není dostupný. Zkus kontaktovat některého z doporučených.

Napsat referenci