Vendula Č.

Vendula Čočková
Účet ověřený:
 španělština
 Brno - mĕsto, Zlín
  80% zodpovězených zpráv
  48h+ průměrná rýchlost odpovědi

Jsem studentka učitelství španĕlštiny na Masarykovĕ univerzitĕ v Brnĕ a nedávno jsem se vrátila ze studijního pobytu v Mexiku. Učení je mým velkým koníčkem, stejně tak jako hispánská kultura. Mám nĕkolikaleté zkušenosti s doučováním, s kroužky na základních školách a kurzy v jazykových školách a to jak individualními, tak skupinovými. Nabízím doučování pro všechny vĕkové kategorie od dĕtí až po dospĕlé . Ráda se přizpusobím vašim časovým možnostem a budu se snažit co nejlépe vyhovĕt vašim požadavkům. :-) Chcete zažít příjemné hodiny plné pohody a zároveň se něco naučit? V tom případě se těším na vaše reakce! :-)Kontaktní formulář


Napsat referenci