English & Soft Skills - Communication, Presentation, PersuasionRichard G.

Richard Gracla
Účet ověřený:
anglický jazyk, ekonomika, statistika
Praha, 17000
Doučuje i přes skype / internet
20% zodpovězených zpráv
9h průměrná rýchlost odpovědi

Education:
Economics – School of Oriental and African Studies, University of London

Lecturing Experience:
English Speaking Union in London, Czech Ministry of Transport, various individual and business clients from the area of Management, Law, Finance, Technology, and IT

Coaching Experience:
Johannes Kepler Grammar School (English Debate League Finalists 2016), Czech Technical University in Prague, debate tournaments in the Czech Republic and abroad – United Kingdom, Canada, Germany, Turkey – including the World Championships

Work History:
CIMB Investment Bank in Malaysia, Educational Development Project in Zimbabwe, President of the Public Debate Institute and Board Member of the Czech Debate Association – project management and supervision, fundraising, promotion

Vzdělání:
Ekonomie – School of Oriental and African Studies, University of London

Praxe v lektorování:
English Speaking Union v Londýně, Ministerstvo dopravy České republiky, množství individuálních a firemních klientů z oblasti manažerské, právní, finanční, technické a IT

Praxe v koučování:
Gymnázium Jana Keplera (finalisté Debatní ligy v angličtině 2016), České vysoké učení technické v Praze, debatní turnaje v České republice a zahraničí – Spojené království, Kanada, Německo, Turecko – včetně mistrovství světa

Pracovní zkušenosti:
CIMB investiční banka v Malajsii, vzdělávací rozvojový projekt v Zimbabwe, prezident Public Debate Institute, z.s., a člen představenstva Asociace debatních klubů, z.s. – vedení a supervize projektů, fundraising, propagaceKontaktní formulář


Napsat referenci