Zase ta slovesa! Jak co nejdřív začít mluvit v cizím jazyce?

Zase ta slovesa! Jak co nejdřív začít mluvit v cizím jazyce?

Publikováno: 23. 4. 2023 Autor: MARIE Š.

Nosnou jednotkou a pilířem každé věty je přísudek, který bývá v naprosté většině případů vyjádřen slovesem. Chcete-li tak nebo potřebujete-li se v krátkém čase naučit v cizím jazyce říct co nejvíc, začněte právě se slovesy a zaměřte svou pozornost na rozšiřování slovní zásoby právě v této oblasti.


Konkrétně francouzština má organizovaný a vcelku přehledný slovesný systém. Pokud pomineme skupinu nepravidelných sloves, která se člověk musí naučit nazpaměť jako básničku, rozlišujeme tři slovesné třídy:

1. -ER

2. -IR

3. -RE

Každá ze tříd má svá specifika, své vzory a koncovky a když se v nich člověk naučí plavat a přijde-li pak do kontaktu s novým neznámým slovesem, neutopí se.


Pojďme si trochu rozšířit slovní zásobu, co říkáte?
admettre (připustit), 

permettre (dovolit), 

suivre (následovat), 

affirmer (tvrdit), 

augmenter (zvýšit, zmenšit), 

diminuer (snížit, změnšit se), 

engager (najmout, zahájit, zapojit), 

cesser (přestat), 

répandre (šířit), 

s'épanouir (rozzářit se, rozevřít se, rozvíjet se), 

se raréfier (stávat se vzácným), 

s'intensifier (zvětšit se, zvýšit se, zintenzivnět), 

avouer (přiznat), 

s'aggraver (zhoršit se), 

ralentir (zpomalit)


Jsem profesionální on-line lektorka francouzštiny. Absolvovala jsem magisterské studium Překladatelství a tlumočnictví s francouzštinou na Univerzitě Karlově. Studovala jsem na střední škole ve Francii, kde jsem i maturovala. Díky studiu a životu ve Francii mám francouzštinu na tlumočnické úrovni C2 a zároveň i velmi dobrou znalost francouzského kulturního prostředí. Soukromě vyučuji od roku 2013, mám pedagogické minimum. Učení musí být efektivní a zábavné, proto jsou mé lekce plné různých aktivit a kladu důraz na neformální atmosféru a konverzaci v cizím jazyce. Při výuce používám autentické materiály.

Napište mi o nezávaznou lekci v délce 25-35 minut ZDARMA.