Nová maturita 2024: Víme, co čekat od didaktických testů

Nová maturita 2024: Víme, co čekat od didaktických testů

Publikováno: 13. 10. 2023 Autor: Juraj S.

Končíte letos střední školu a hlásíte se na vysokou? Bez maturity to nepůjde. Ale nebojte se, přicházíme s dobrou zprávou! V našem článku se podíváme na to, co vás čeká v soustavě didaktických testů, které patří do společné části nové maturity. A ne, nebudeme používat složitou maturitní terminologii. Dotkneme se také témata, jak se zodpovědně připravit na přijímací testy na vysokou školu.

Didaktické testy jsou součástí společné části maturity

Maturitní zkouška se dělí na společnou a profilovou část. Společná část, ve které skládáte didaktické testy, slouží k ověření očekávaných znalostí a dovedností v předmětech, které definuje školní zákon. Oproti tomu profilová část umožňuje školám ověřit odborné znalosti a schopnosti žáků v souladu s profilací školy.

Ve společné části se studenti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám. Studenti musí absolvovat povinnou maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mají možnost vybrat si mezi zkouškou z cizího jazyka nebo matematiky, respektive matematiky rozšiřující.

Maturitní zkoušku z cizího jazyka lze absolvovat z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělčiny. Samozřejmě si můžete vybrat jen takový cizí jazyk, který se na vaší škole vyučuje.

Věděli jste, že…

…pokud si student ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, dělá z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části?

Jak se hodnotí didaktické testy?

Maximálním dosažitelným počtem bodů v didaktických testech se rozumí součet dosažitelných bodů všech úkolů didaktického testu. Maximální počet bodů, hranice úspěšnosti didaktického testu i maximální dosažitelný počet bodů za jednotlivé úlohy naleznete v příslušném testovém sešitě.

Pamatujte, že didaktické testy se nehodnotí známkou, ale vyčíslením procentuální úspěšnosti a hodnocením uspěl/a – neuspěl/a.

Hranice úspěšnosti v didaktických testech vypadají následovně:

  • Český jazyk a literatura – 44 %

  • Cizí jazyk – 44 %

  • Český jazyk a literatura (studenti s PUP kategorie SP3) – 44 %

  • Cizí jazyk (studenti s PUP kategorie SP3) – 44 %

  • Matematika – 33 %

  • Matematika rozšiřující – 33 %

Přehled a podmínky didaktických testů

Pojďme si nyní říci něco o podmínkách konání jednotlivých didaktických testů. Výsledky didaktických testů obdržíte od CERMATu, a to ještě před konáním profilové části maturitní zkoušky. To znamená nejpozději v polovině května 2024. Výsledky si můžete ověřit u ředitele školy nebo online na webové stránce Centra pro zjišťování výsledků žáka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo, že didaktické testy společné části maturity se budou konat od 2. května do 7. května 2024.

TIP

Pokud potřebujete pomoci s přípravou na didaktické testy z českého jazyka a literatury, matematiky nebo cizího jazyka, doučovatelé Doucuji.eu vás na přijímačky pečlivě připraví.

Didaktický test z českého jazyka a literatury

Časový limit na vypracování didaktického testu z češtiny byl v roce 2021 prodloužen ze 75 minut na 85 minut (časový limit do roku 2018 byl 60 minut) a můžete v něm získat 50 bodů (do roku 2014 až 69 bodů). V didaktickém testu se vyskytují různorodé typy cvičení, která jsou zaměřena především na čtení úryvků textů a jejich porozumění.

Didaktický test z matematiky

Didaktický test obsahuje různé typy úkolů, které jsou buď uzavřené (vybrání správné odpovědi z nabízených alternativ), nebo otevřené (samostatné vytvoření odpovědi, například numerický výsledek, geometrická konstrukce…). Za správné řešení úkolů v testu můžete získat celkem 50 bodů. K úspěšnému absolvování zkoušky je zapotřebí alespoň 17 bodů. Na test je vyhrazeno 135 minut.

Studenti se schválenými úpravami podmínek mají dobu prodlouženou podle svého zařazení na základě doporučení školního poradenského zařízení. Při testu můžete používat rýsovací potřeby a kalkulačku bez grafického režimu.

Didaktický test z cizího jazyka

Didaktický test se skládá ze dvou částí – poslechové části a části ověřující čtení a jazykové znalosti a dovednosti. V rámci všech pěti cizích jazyků má didaktický test stejnou strukturu, stejný počet dílčích částí (9) a stejný počet úkolů (64). Obsahuje různé typy uzavřených úkolů (úkoly multiple choice s výběrem 3–4 alternativ, úkoly dichotomické s dvoučlenným výběrem a úkoly přiřazovací).

V testu se nachází také 8 otevřených úkolů se stručnou odpovědí. Maximálně můžete získat 95 bodů a pro úspěšné absolvování testu je zapotřebí alespoň 42 bodů. Zkouška z cizího jazyka trvá celkem 110 minut – 40 minut poslech, 70 minut čtení a jazykové znalosti.

Didaktický test z matematiky rozšiřující

Tento didaktický test má za cíl ověřit schopnosti a znalosti, které jsou důležitým předpokladem pro úspěšné studium na technických, ekonomických, matematických a přírodovědných vysokých školách. Mnohé z těchto fakult při přijímacím řízení hodnotí výsledky testu formou bonusových bodů, stipendií za dobrý prospěch, nebo dokonce osvobozením od přijímací zkoušky.

Test sestává z uzavřených a otevřených úkolů. Celkově můžete získat 50 bodů, přičemž k úspěšnému absolvování zkoušky je zapotřebí alespoň 17 bodů. Na řešení didaktického testu je vyhrazeno 150 minut.

Rozdíly mezi TSP, OSP a SCIO testy

Pokud se hlásíte na vysokou školu, je velmi pravděpodobné, že se setkáte s TSPOSP a SCIO testy. Jak se v nich orientovat? Připravili jsme pro vás stručný přehled:

  • TSP test – cílem tohoto testu je prověřit verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorovou představivost a kulturní přehled. Patronem tohoto testu je Masarykova univerzita v Brně – výsledkem testu je percentil v %. Doba trvání testu je 100 minut a každá ze 100 otázek má 5 možností.

  • OSP test – tyto oborové testy jsou rozděleny do 2 částí, verbální a analytické. V rámci verbální části vás čeká 33 úkolů, na které dostanete 35 minut. V analytické části je také 33 úkolů, ale pro řešení budete mít až 50 minut. Testy se konají od prosince do května v šesti termínech v různých městech Česka i Slovenska. Tento test vyžaduje například i Masarykova univerzita v Brně.

  • SCIO test – je národní srovnávací zkouška, kterou se nahrazují nebo doplňují přijímačky na různé vysoké školy v Česku a na Slovensku. Prověřuje všeobecné studijní předpoklady a znalosti z konkrétních odborných předmětů. Jedním ze SCIO testů je zmíněný OSP test a práve proto jsou podmínky a termíny konání podobné OSP testům.

Více o OSP, TSP a SCIO testech si můžete přečíst v našem článku ZDE.

Příprava na OSP a TSP testy

Máte obavy z přijímacího řízení na vysokou školu? Máme pro vás efektivní řešení. Pokud potřebujete pomoci s přípravou na testy TSP nebo OSP, rádi vám pomůžeme na Doucuji.eu. Nabízíme možnost online i osobních doučování v různých městech České republiky.

Stačí vám vyplnit vstupní test nebo popsat, s jakým učivem potřebujete pomoci. Následně si s lektorem nastavíte studijní plán. Důležité je, že si s lektorem nejen projdete testy z minulých let, ale pomůže vám i se strategií pro vyplňování testů.