Co je CERMAT, co má na starosti a jak pracuje?

Co je CERMAT, co má na starosti a jak pracuje?

Publikováno: 13. 10. 2023 Autor: Juraj S.

Každý žák, který končí základní školu, se už se zkratkou CERMAT setkal, a stejně tak jeho rodiče. Co je to vlastně za organizaci a co přesně dělá? V našem článku se podíváme na CERMAT zblízka a bez zbytečných okolků. Dozvíte se i to, jak funguje a na co všechno je třeba se při testování připravit.

Co víme o organizaci CERMAT?

Centrum pro ověřování výsledků vzdělávání (CERMAT) vzniklo v roce 2006 jako organizace řízená Ministerstvem školství, mládeže a sportu. Tato organizace funkčně navazuje na vzdělávací organizaci, která vznikla již v roce 1999 pod názvem Centrum pro reformu maturitních zkoušek.

Od roku 2011 připravuje státní maturitní zkoušku a o 6 let později, v roce 2017, se její pole působnosti rozšířilo i o přípravu jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.

Věděli jste, že…

…jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) musí absolvovat každý deváťák, který se hlásí na maturitní obor na jakékoli střední škole?

Činnost a pravomoce CERMATU jsou přímo pod kontrolou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a jsou upraveny zákonem (§ 80 školního zákona).

Co má CERMAT na starosti?

Hlavním úkolem příspěvkové organizace CERMAT je příprava JPZ, která je stejná pro všechny studijní obory a typy středních škol.

V praxi to tedy znamená, že žáci, kteří plánují studovat na gymnáziu, absolvují stejnou zkoušku jako žáci, kteří se přihlašují na střední školu bez talentové zkoušky nebo konkrétního oboru. Samozřejmě, že CERMAT tyto testy pouze nevymýšlí, ale také vyhodnocuje.

Hodnocení CERMAT testů

Na začátku testování dostane každý žák při každém testu jedno zadání a jeden záznamový arch, přičemž do CERMATu se skenují a posílají pouze záznamové archy. Uzavřené odpovědi (výběr správné odpovědi z nabízených možností) vyhodnocuje počítač. Právě z tohoto důvodu je nutné každou odpověď pořádně označit – žáci jsou o tom na úvod testu poučeni.

Otevřené otázky hodnotí školení pedagogičtí pracovníci. V tomto směru pamatujte, že za špatnou odpověď se považuje i neúplná nebo nečitelná odpověď. Při CERMAT testu z matematiky si také dávejte pozor na to, abyste vždy napsali kompletní postup řešení. Uvést pouze výsledek nestačí!

Za špatné odpovědi se přitom body nestrhávají. Proto pokud odpověď na danou otázku neznáte, vždy se vyplatí raději aspoň tipnout, než nechat otázku bez odpovědi. Celkově řešíte 4 testy – 2krát ČJ a 2krát M. Na vybrané střední školy se posílají lepší výsledky z každého předmětu.

TIP

Připravujete se na testy CERMAT a rádi byste dosáhli co možná nejlepšího výsledku? Nenechte nic náhodě! Na Doucuji.eu jsme zde pro vás, abychom vám poskytli potřebnou přípravu, kterou potřebujete k úspěšnému absolvování testů CERMAT.

Připravujte se s námi a vykročte do budoucnosti tím správným krokem!

Co je potřeba mít s sebou při zkoušce CERMAT?

Jste zvědaví, co je třeba si přinést a na co si dát při testování pozor? Připravili jsme pro vás stručný seznam:

 • Přineste si s sebou pozvánku na zkoušku a průkaz totožnosti.

 • Zkontrolujte, zda je na záznamovém listu uvedeno vaše jméno a evidenční číslo.

 • Pozorně poslouchejte pokyny.

 • Před zkouškou si raději vždy zajděte na toaletu. Během testování to pravděpodobně nebude možné.

 • Pití a občerstvení umístěte ke své lavici na zem (většinou není povoleno mít je na lavici).

Povolené pomůcky

Seznam toho, co můžete mít s sebou, je následující:

  • Modré nebo černé propisovací pero

  • Zvýrazňovač

  • Běžné tužky a pomůcky pro geometrické úkoly v matematice

  • Analogové hodiny

  • Průhlednou láhev s vodou bez etikety

Naopak všechny ostatní pomůcky (pravidla českého pravopisu, kalkulačka a matematicko-fyzikální tabulky) jsou ZAKÁZÁNY. Dále je zakázáno mít u sebe mobilní telefon, tablet, sluchátka nebo chytré hodinky.

Jak CERMAT test probíhá?

Při CERMAT testech sedí žáci v lavicích jednotlivě. Obvykle se začíná matematikou, přičemž před každým předmětem je vyhrazeno 15 minut na administrativní úkony. Matematika se píše 70 minut a po skončení testu mají žáci 5 minut na administrativní záležitosti.

Mezi matematikou a českým jazykem následuje jednohodinová přestávka. Potom je opět vyhrazeno 15 minut na administrativní úkony, následuje 60minutový test z českého jazyka a následně zase 5 minut na administrativní záležitosti. Žáci absolvují takový termín dvakrát. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít délku testování prodlouženou.

Pamatujte, že při uzavřených úkolech existuje vždy jen jedno správné řešení – jeden výběr z nabízených možností odpovědi.

Obsahová náplň CERMAT testů

Určitě jste zvědaví, co můžete v testech čekat. Pro nikoho nebude překvapením, řekneme-li, že nic takového, co se nenachází v učebních osnovách pro základní školy.

CERMAT testy – český jazyk

  • Pravopis

  • Slovní zásoba a tvoření slov

  • Větná skladba

  • Tvarosloví

  • Porozumění textu

  • Slohová výchova

  • Literární výchova

CERMAT testy – matematika

 • Číslo a proměnná – výrazy, rovnice, převod zlomku do základního tvaru

 • Závislosti, vztahy a práce s daty – porozumění grafům a slovní úlohy

 • Geometrie – rýsování, výpočet velikosti úhlů, výpočet délky, obvodu, obsahu, objemu a další

  • Převody jednotek

 • Nestandardní aplikační úkoly – například řešení příkladů pomocí úvahy nebo rovnic, případně kombinatorické úkoly bez použití kombinatorických vzorců a podobně

Závěr

CERMAT se zabývá testováním a hodnocením žáků na konci základní školy. Tyto testy jsou objektivní a navrženy tak, aby u žáků spolehlivě hodnotily úroveň dosažených znalostí. Z toho důvodu hrají důležitou roli i při přijímačkách na střední školy.

U nás na Doucuji.eu si velmi rychle vyberete doučovatele, který vás kromě potřebných znalostí naučí také strategii, jak tyto testy efektivně vyplňovat, a pomůže vám snížit čas řešení testu.