Připravte se na zkoušku z angličtiny pomocí těchto 5 kroků

Připravte se na zkoušku z angličtiny pomocí těchto 5 kroků

Publikováno: 17. 10. 2023 Autor: Juraj S.

Připravte se na zkoušku z angličtiny v 5 krocích

Ať už se chcete zlepšit v angličtině ze studijních nebo profesních důvodů, složení zkoušky z angličtiny může být skvělým způsobem, jak posoudit váš pokrok a stanovit si cíle, díky nimž se zlepšíte. Učení se na zkoušku je náročný úkol, ale díky důkladné a soustředěné přípravě se nebudete cítit ve stresu a budete připraveni předvést své jazykové znalosti. V tomto průvodci se podíváme na hlavní kroky, které můžete podniknout při přípravě na zkoušku z angličtiny, a na to, jak se orientovat v různých typech zkoušek. Dozvíte se, jaké studijní materiály používat a jak dosáhnout co nejlepších výsledků u certifikátů z anglického jazyka, jako je TOEFL nebo IELTS. Podíváme se také na osvědčené postupy pro děti, které se učí anglicky, a na to, jak být úspěšný v hodinách angličtiny.

Krok 1: Seznamte se s formátem zkoušky

Chcete-li dosáhnout dobrého výsledku, musíte znát formát zkoušky. Vyhledejte si a seznamte se s typy otázek, které budou kladeny, s časovými limity a systémem bodování. Znalost formátu zkoušky vám pomůže efektivně se připravit a zvýší vaše šance na úspěch. Co je třeba vzít v úvahu na začátku:

  Připravte se na následující parametry:
 • Forma zkoušky: písemná nebo ústní
 • Typy otázek, které vám budou kladeny
 • Časové limity
 • Systém bodování
 • Pokud je to možné, zeptejte se zkoušejícího na téma zkoušky

Pomůže vám to také porozumět formátu jednotlivých částí zkoušky a typům otázek, které budou v každé části položeny. Díky důkladné přípravě zůstanete klidní a budete se moci soustředit na prezentaci svých znalostí.

Formát zkoušky: písemná a ústní zkouška

Mezi písemnou a ústní zkouškou z angličtiny existuje několik zásadních rozdílů, se kterými je důležité se seznámit ještě před zahájením přípravy:

Písemná zkouška z angličtiny obvykle obsahuje různé typy otázek, jako jsou otázky s výběrem odpovědí, otázky s vyplňováním prázdných míst a psaní esejí, které hodnotí studentovy znalosti gramatiky, slovní zásoby a porozumění přečteným materiálům. Součástí zkoušky může být také část věnovaná psaní, v níž má student napsat esej nebo povídku.

Ústní zkouška z angličtiny zase obvykle zahrnuje mluvní a poslechové úkoly, jako je rozhovor se zkoušejícími, prezentace nebo popis obrázku či grafů. Součástí zkoušky může být také část zaměřená na výslovnost, která hodnotí výslovnost a intonaci studenta. Cílem ústní zkoušky je posoudit schopnost studenta efektivně komunikovat v mluvené angličtině.

Příprava na zkoušky TOEFL a IELTS

Zkoušky TOEFL a IELTS mohou mít trochu jiný formát než běžné školní zkoušky, protože jde o standardizované zkoušky, které hodnotí vaši znalost anglického jazyka. TOEFL a IELTS testují všechny čtyři dovednosti v anglickém jazyce: čtení, psaní, mluvení a poslech, a tudíž je důležité procvičovat a zlepšovat se v každé z těchto oblastí.

Důležité je mít na paměti, že TOEFL a IELTS jsou zkoušky s výběrem z několika možností a příprava na ně vyžaduje více času a úsilí.

Krok 2: Zvládněte základy: slovní zásobu, gramatiku a výslovnost

Při přípravě na písemnou nebo ústní zkoušku z angličtiny je třeba věnovat pozornost třem základním prvkům. Patří mezi ně slovní zásoba, gramatika a v případě ústních zkoušek také výslovnost. Z nich se skládá základ vaší zkoušky, ať už se jedná o jakékoliv téma nebo formát.

Jak si zlepšit slovní zásobu

Slovní zásoba je nezbytnou součástí každé zkoušky z angličtiny. Pokud si chcete slovní zásobu zlepšit, můžete vyzkoušet těchto 10 výukových metod:

 • Změňte jazyk svého telefonu, počítače a účtů na sociálních sítích na angličtinu. Díky tomu se budete denně setkávat s cizím jazykem.
 • Čtení blogových příspěvků v angličtině o tématech, která vás zajímají
 • Čtení knih, novin a časopisů v angličtině
 • Sledování filmů v angličtině, v případě potřeby s titulky
 • Psaní deníků v angličtině
 • Vyhledávání studijních skupin, kde se můžete bavit s ostatními v angličtině
 • Používání kartiček nebo online zdrojů k učení se nové slovní zásoby a jejího významu
 • Stanovení cíle naučit se každý den alespoň 3-4 nová slovíčka
 • Ujistěte se, že se tato slovíčka učíte v kontextu nebo ve větě, abyste věděli, jak je používat
 • Pokud znáte téma zkoušky, najděte si výukový materiál, který se k němu vztahuje - můžete se podívat na filmy s podobnou tematikou
 • Učte se slovní zásobu, která se běžně používá v konkrétních tématech, jako je např. obchod, věda nebo technologie, protože zkouška může obsahovat otázky týkající se těchto témat.

  Jak si zlepšit gramatiku

  Je třeba procvičovat gramatiku, zejména kvůli písemné zkoušce. Pokud si chcete zlepšit svou anglickou gramatiku, můžete se řídit těmito studijními tipy:

  • Pravidelně pište v angličtině
  • Studujte gramatické příručky a online zdroje
  • Čtěte anglické texty, abyste se seznámili se správnými gramatickými konstrukcemi
  • Zapište se do online kurzu angličtiny, abyste se naučili gramatická pravidla a získali zpětnou vazbu
  • Trénujte s rodilými mluvčími, abyste získali představu o tom, jak se jazyk používá v kontextu
  • Používejte aplikace a software, které vám pomohou zlepšit gramatiku prostřednictvím interaktivních cvičení a lekcí

  Jak si zlepšit výslovnost

  Chcete-li se důkladně připravit na zkoušku z anglického jazyka (zejména na ústní zkoušku), musíte si procvičovat přízvuk a intonaci. Pokud budete postupovat podle následujících kroků, budete na zkoušku důkladně připraveni:

  • Pravidelně procvičujte mluvení v angličtině
  • Poslouchejte rodilého mluvčího, abyste se zdokonalili v poslechu
  • Učte se klíčovou slovní zásobu a fráze
  • Procvičujte konverzační dovednosti
  • Nacvičujte přednes prezentací nebo projevů
  • Pracujte na intonaci

  Pro-tip: Používejte materiály z reálného života

  Využívání reálných materiálů, jako jsou zpravodajské články, podcasty a videa, je skvělým způsobem, jak zlepšit své čtenářské a poslechové dovednosti. Tento typ materiálů vás seznámí se stylem a formou anglického jazyka, jak se používá v reálných situacích, a pomůže vám pochopit nuance jazyka.

  Krok 3: Vyhledejte pomoc učitele

  Při přípravě na zkoušku z angličtiny vám může pomoci učitel nebo mentor. Ten vám poskytne individuální lekce šité na míru a podporu, abyste se mohli soustředit na svůj cíl. Doučovatel s vámi také může pracovat na konkrétní oblasti, ve které můžete mít potíže, například na gramatice, slovní zásobě nebo výslovnosti. Může vám také pomoci procvičit a zlepšit vaši výslovnost a poslechové dovednosti, které jsou při ústních zkouškách klíčové. Mnoho lektorů nebo učitelů angličtiny nabízí své služby online, takže můžete absolvovat lekce angličtiny z pohodlí svého domova, ať jste kdekoli.

  Pokud chcete najít lektory angličtiny v místě svého bydliště, můžete je najít i online - některé vzdělávací platformy nabízejí možnost vyhledávání, kde můžete procházet místní nabídky, například kurzy angličtiny v Brně, výuka angličtiny v Praze, učitel angličtiny v Hradci Králové nebo učitel angličtiny v Ostravě

  Spolupráce s lektorem může být přínosná i v případě, že se připravujete na certifikované zkoušky z angličtiny, jako je TOEFL nebo IELTS. Doučovatel vám může poskytnout strategie pro přípravu na zkoušku a cvičné materiály, které vám pomohou zlepšit vaše výsledky. Může vám také pomoci určit oblasti, na které je třeba se při studiu zaměřit.

  Při hledání lektora nebo učitele angličtiny je důležité zvážit jeho kvalifikaci, abyste se ujistili, že má odpovídající znalosti a zkušenosti, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Zde jsou některé kvalifikace, které by měl učitel angličtiny mít:

  • Studijní titul v oboru angličtiny nebo v příbuzném oboru
  • certifikaci učitele, jako je TESOL, CELTA nebo DELTA
  • Zkušenosti s výukou angličtiny pro cizince
  • Znalost zkoušky, na kterou se připravujete
  • Kladné reference nebo posudky od předchozích studentů

  Je také důležité si uvědomit, že mít lektora se správnou kvalifikací není jediným faktorem, který je třeba zvážit, důležité je také najít lektora, se kterým se budete cítit dobře. Někdo, s kým můžete snadno komunikovat, může přizpůsobit svůj styl výuky vašemu stylu učení a pomoci vám udržet si motivaci a organizovanost.

  Krok 4: Buďte organizovaný

  Při přípravě na zkoušku z anglického jazyka je důležité zůstat organizovaný. Sestavte si studijní plán (a držte se ho!) a ujistěte se, že jste si vyhradili dostatek času na studium a práci v oblastech, které potřebujete nejvíce zlepšit. To vám pomůže udržet se na správné cestě. Zaznamenávejte si své pokroky a podle potřeby studijní plán upravujte. Nezapomeňte si dělat přestávky a dopřejte si čas na odpočinek a načerpání nových sil.

  Organizovaný přístup ke studiu na zkoušku z angličtiny vám pomůže nejen udržet si soustředění a motivaci, ale také zajistí, že čas na studium využijete efektivně. Existuje mnoho způsobů, jak zůstat organizovaný a co nejlépe využít studijní čas. Některé tipy jsou uvedeny níže:

  Vytvořte si studijní plán:

  Naplánujte si, kdy se budete učit, a dodržujte to. Ujistěte se, že si na studium vyhradíte dostatek času a budete pracovat na oblastech, ve kterých se potřebujete nejvíce zlepšit. To vám pomůže udržet se na správné cestě a maximálně využít studijní čas.

  Najděte si kurzy angličtiny:

  Věnujte se lekcím nebo kurzům angličtiny, ať už osobně, online nebo prostřednictvím samostudia. Zajistíte si tak, že se budete učit od profesionálního učitele a dostanete správné pokyny ke zkoušce.

  Sledujte svůj pokrok:

  Založte si deník nebo zápisník, kde můžete sledovat svůj pokrok, dělat si poznámky a zapisovat si všechna nová slovíčka a gramatická pravidla, která se naučíte. Snadno se tak můžete vrátit zpět a zopakovat si, co jste se naučili.

  Uspořádejte si studijní materiály:

  Udržujte své studijní materiály uspořádané a snadno dostupné. Používejte flashkarty nebo jiné paměťové pomůcky, které vám pomohou zapamatovat si důležitá slovíčka a gramatická pravidla.

  Udržujte si motivaci:

  Najděte si studijní skupinu nebo studijního partnera, který vám pomůže udržet si motivaci a zodpovědný přístup. Odměňte se, když dosáhnete nějakého milníku nebo splníte náročný úkol.

  Krok 5: Procvičujte!"

  Praktikování je při přípravě na zkoušku z angličtiny klíčová. Čím více budete trénovat, tím lépe se zorientujete ve formátu zkoušky a typech otázek, které vám budou kladeny. Jedním ze způsobů procvičování je absolvování cvičných testů a vypracování vzorových otázek. Získáte tak představu o typech otázek, které budou na zkoušce, a pomůže vám to také zlepšit celkové dovednosti při skládání testů. Kromě toho si můžete procvičovat gramatiku, slovní zásobu a výslovnost tím, že budete co nejvíce číst, psát a mluvit v angličtině.

  Několik praktických způsobů, jak pravidelně trénovat na zkoušku z anglického jazyka:
  • Měřte si čas při cvičných testech
  • Mluvte a pište s rodilým mluvčím
  • Zkoušejte si cvičení v podmínkách, které budou u zkoušek
  • Procvičte si všechny části zkoušky
  • Pokud je to možné, cestujte, abyste se ponořili do jazyka

  Pomozte svému dítěti připravit se na zkoušku z angličtiny

  Jste-li rodič, který pomáhá svému dítěti připravit se na zkoušku z angličtiny, můžete mu pomoci několika způsoby. Děti, které se učí angličtinu jako druhý jazyk, se mohou potýkat s problémy, jako jsou potíže s porozuměním a používáním nových gramatických struktur, nedostatečná plynulost a omezená slovní zásoba. Se správným přístupem a prostředky se však děti mohou učit anglicky efektivně. Mezi účinné metody patří vytvoření podpůrného a povzbudivého prostředí pro výuku, používání názorných pomůcek a praktických činností a využívání rodilých mluvčích. Pokud budou mít děti příležitost procvičovat mluvení a poslech v přirozeném prostředí, například prostřednictvím konverzace a hry, jejich plynulost se zlepší.

  Níže uvádíme několik způsobů, jak můžete svému dítěti pomoci s přípravou na zkoušku z angličtiny:

  • Povzbuzujte je, aby četlo různé anglické texty, například knihy a kreslené filmy. To jim pomůže zlepšit slovní zásobu, gramatiku a schopnost porozumět textu.
  • Nacvičujte s nimi psaní v angličtině, například vytvářením pohádek, krátkých příběhů nebo hravých básniček. To jim pomůže zlepšit jejich dovednost psát a rozvíjet schopnost srozumitelně se vyjadřovat.
  • Praktikujte s nimi poslech a mluvení v angličtině. Můžete jim pouštět anglicky mluvené filmy, televizní pořady nebo s nimi vést jednoduché rozhovory, například u večeře.
  • Pomozte jim zábavnou formou procvičovat gramatiku a slovní zásobu pomocí cvičení, kartiček a kvízů.
  • Najměte jim lektora nebo je přihlaste do kurzu anglického jazyka. To jim poskytne další podporu a vedení, které jim pomůže připravit se na zkoušku.
  • Podpořte je a pomozte jim hospodařit s časem a udržet si organizaci. To jim pomůže udržet se na správné cestě a co nejlépe využít studijní čas.

  V neposlední řadě jim buďte oporou, povzbuzujte je a připomínejte jim, že praxe a tvrdá práce jim pomůže uspět.

  Závěr

  Na závěr lze říci, že příprava na zkoušku z anglického jazyka je náročný úkol, ale se správným myšlením a přístupem můžete dosáhnout svých cílů. Pokud pochopíte formát zkoušky, zlepšíte si slovní zásobu, procvičíte se a budete používat autentické materiály, budete na dobré cestě k úspěchu. Spolupráce s lektorem nebo kurzy angličtiny vám navíc poskytnou podporu šitou na míru, kterou potřebujete k dosažení svých cílů.