Zdokonalte si svoji obchodní angličtinu pomocí následujících 6 kroků

Zdokonalte si svoji obchodní angličtinu pomocí následujících 6 kroků

Publikováno: 21. 11. 2023 Autor: Juraj S.

S rostoucím propojením světa se angličtina stala globálním obchodním jazykem. Ať už komunikujete s kolegy, klienty nebo zákazníky z celého světa, dobrá znalost angličtiny je pro úspěch v obchodním kontextu nezbytná. Schopnost efektivně a účinně komunikovat v angličtině vám pomůže dosáhnout vašich profesních cílů a udělat dobrý dojem na ostatní, od vyjednávání o obchodech až po psaní e-mailů.

V tomto příspěvku se podíváme na šest kroků, jak zlepšit své znalosti obchodní angličtiny. Ať už jste student, profesionál nebo podnikatel, tyto kroky vám pomohou rozvinout jazykové dovednosti, které potřebujete k úspěchu v globálním obchodním prostředí. Pokud budete postupovat podle těchto kroků, budete schopni posoudit svou aktuální úroveň, vytvořit si správné čtenářské návyky, procvičit si mluvení a poslech, zlepšit své dovednosti psaní, využít technologie k doplnění výuky a získat zpětnou vazbu a rady od kvalifikovaného lektora. Pusťme se do toho!

Krok 1: Zhodnoťte svou aktuální úroveň angličtiny

Než se pustíte do zlepšování svých znalostí angličtiny, je nezbytné zhodnotit svou současnou úroveň. To vám pomůže stanovit si realistické cíle a zaměřit své studijní úsilí na oblasti, ve kterých se potřebujete zlepšit nejvíce.

Vhodným způsobem, jak posoudit svou aktuální úroveň angličtiny, je absolvovat test nebo certifikát znalosti anglického jazyka. Získání certifikátu z anglického jazyka může potenciálním zaměstnavatelům ukázat, že jazyk ovládáte na vysoké úrovni, a může vám poskytnout konkurenční výhodu na trhu práce. Vzhledem k mnoha dostupným možnostem však může být obtížné určit, který certifikát je vhodný pro vaše kariérní cíle.

Následující seznam obsahuje nejběžnější certifikáty z anglického jazyka a způsoby jejich získání:
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language): otázky s výběrem odpovědí, eseje a verbální úkoly, testující dovednosti čtení, poslechu, mluvení a psaní.
 • IELTS (International English Language Testing System): otázky s výběrem odpovědí, eseje a verbální úkoly, testující dovednosti čtení, psaní, mluvení a poslechu.
 • TOEIC (Test of English for International Communication): otázky s výběrem odpovědí, testy na poslech a čtení.
 • Zkoušky Cambridge English (např. CAE, CPE, FCE): otázky s výběrem odpovědí, eseje a úkoly, které testují dovednosti čtení, psaní, mluvení a poslechu.
 • PTE (Pearson Test of English): počítačový test s otázkami s výběrem odpovědí, mluvením a písemnými úkoly, které testují dovednosti čtení, psaní, mluvení a poslechu.

Chcete-li se o certifikátech z angličtiny dozvědět více a zjistit, který z nich je pro vás a vaše kariérní cíle ten pravý, přečtěte si náš příspěvek na blogu jak si vybrat správný certifikát z angličtiny pro vaši kariéru.

Při hodnocení vašich znalostí angličtiny je důležité vzít v úvahu vaši gramatiku a slovní zásobu, stejně jako mluvení a poslech. Test jazykových znalostí vám pomůže získat dobrou představu o úrovni vašich znalostí všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech). Konverzace s rodilým mluvčím nebo partnerem pro jazykový výměnný pobyt vám pomůže identifikovat oblasti, jako jsou problémy s výslovností, intonací nebo běžné fráze a obraty používané v obchodním prostředí.

Krok 2: Osvojte si správné čtenářské návyky

Čtení je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak si zlepšit slovní zásobu, gramatiku a dovednosti psaní. Širokou a pravidelnou četbou si prohloubíte znalosti anglického jazyka a budete schopni lépe a efektivněji sdělovat své nápady a myšlenky v obchodním prostředí. Mezi typy četby, které jsou obzvláště užitečné pro zlepšení obchodní angličtiny, patří noviny, časopisy, knihy a publikace zaměřené na konkrétní odvětví.

Níže uvádíme několik návrhů online zdrojů, které vám pomohou zlepšit obchodní angličtinu a umožní vám nahlédnout do globálního obchodního trhu:
 • Business English Pod
 • BBC Business Daily
 • The Economist
 • The Financial Times
 • Harvard Business Review
 • Inc.com
 • Entrepreneur.com
 • Forbes

Při čtení je důležité vybírat materiály, které odpovídají vaší odborné úrovni. Měli byste také dbát na aktivní čtení tím, že si shrnete klíčové body, vytvoříte si seznam slovní zásoby a budete si dělat poznámky k důležitým detailům. To vám pomůže naučit se nová slova a gramatické struktury a lépe je používat při vlastním psaní a mluvení.

Krok 3: Procvičte si mluvení a poslech

V obchodním kontextu je schopnost mluvit a poslouchat zásadní. Schopnost jasně komunikovat, rozumět tomu, co říkají ostatní, a vhodně reagovat je pro úspěch v globálním obchodním prostředí rozhodující. Chcete-li zlepšit své dovednosti mluvení a poslechu, můžete se účastnit skupin s anglicky mluvícími osobami, navštěvovat konverzační kurzy a procvičovat simulace obchodních scénářů.

Často používané fráze v obchodní angličtině a jak je používat

Když začnete používat obchodní angličtinu v reálném životě, je dobré znát několik klíčových frází, na které se můžete odvolávat v běžných obchodních situacích. Níže uvádíme několik příkladů takových frází.

Vyjednávání: "Can we make a deal?", "What's your best offer?", "I'd like to propose a compromise"

Prezentace: : "Let me walk you through the slides", "As you can see from the chart", "I'd like to draw your attention to..."

Dávání zpětné vazby: "I appreciate your efforts, and...", "I'm impressed with your progress in...", "It would be helpful if you could..."

Při učení těchto frází byste měli pracovat také na výslovnosti a intonaci. To vám pomůže efektivněji komunikovat a rodilí mluvčí vám budou lépe rozumět. Můžete si také procvičovat běžné fráze a slovní zásobu používanou v obchodním prostředí, například při vyjednávání, prezentování a poskytování zpětné vazby. Poslech podcastů nebo TED Talks týkajících se podnikání vám také pomůže procvičit si poslechové dovednosti a naučit se nová slovíčka a fráze. Pokud se chcete hlouběji ponořit do různých typů materiálů a zdrojů, které vám pomohou optimalizovat výuku cizích jazyků, podívejte se na náš blogový příspěvek Efektivní techniky učení.

Krok 4: Zlepšete své dovednosti v oblasti psaní

Dokonalý písemný projev je v obchodním kontextu stejně důležitý jako mluvení a poslech. Ať už píšete e-maily, poznámky nebo zprávy, je nezbytné umět jasně a stručně vyjádřit své myšlenky.

Při psaní je důležité používat vhodný jazyk a formátování. Měli byste například používat formální jazyk a vyhýbat se slangu nebo hovorovým výrazům. Měli byste také dbát na důkladnou korekturu svého psaní, abyste odhalili běžné chyby, jako je shoda podmětu a přísudku, časování a používání předložek. Více informací o psaní v obchodním styku a rozvíjení dovedností v oblasti psaní vám mohou pomoci získat také zdroje, jako jsou učebnice a online kurzy.

Níže uvádíme několik dobrých učebnic, které se věnují obchodní konverzaci a mohou vám pomoci se v této oblasti zdokonalit:
 • Příručka obchodního spisovatele od Geralda J. Alreda
 • Jediná kniha o obchodním psaní, kterou kdy budete potřebovat, od Laury Brownové
 • Effective Business Writing od Maryann V. Piotrowski

Krok 5: Využití technologií k doplnění výuky

Technologie mohou sloužit jako skvělý nástroj pro zlepšení jazykových dovedností. Existuje mnoho aplikací pro výuku jazyků, online kurzů a gramatických cvičení, které vám pomohou doplnit výuku a procvičit si znalosti angličtiny zábavnou a poutavou formou. Stanovením cílů, sledováním pokroku a pravidelným procvičováním můžete tyto zdroje maximálně využít a rychleji zlepšit své znalosti obchodní angličtiny.

Tyto aplikace pro výuku jazyků vám pomohou zlepšit vaši obchodní angličtinu rychle, snadno a z pohodlí domova:

Kromě aplikací pro výuku jazyků a online kurzů existuje mnoho dalších technologických nástrojů, které vám mohou pomoci zlepšit vaše znalosti obchodní angličtiny. Softwarové programy a aplikace vám mohou pomoci zlepšit vaše dovednosti v oblasti psaní tím, že vás upozorní na běžné chyby a poskytnou návrhy na zlepšení. Existují také online nástroje, které vám pomohou procvičit si výslovnost a intonaci, například webové stránky English Central nebo funkce rozpoznávání řeči v překladači Google.

Krok 6: Získejte zpětnou vazbu od lektora nebo učitele

Chcete-li zlepšit své znalosti obchodní angličtiny, je nezbytné získat zpětnou vazbu a opravu od kvalifikovaného lektora nebo učitele. Dobrý lektor nebo učitel vám pomůže identifikovat běžné chyby a oblasti, ve kterých se musíte zlepšit, a poskytne vám individuální zpětnou vazbu a korekce, které vám pomohou ještě rychleji pokročit. Existuje mnoho způsobů, jak najít doučovatele nebo učitele, včetně jazykových škol a online doučovacích služeb, -webů a -platforem.

V závislosti na místě, kde žijete, můžete najít jazykovou školu nebo osobní výuku. Zapsání do jazykových kurzů nebo lekcí vám poskytne příležitost ke strukturovanějšímu studiu jazyka a kontaktu s rodilými mluvčími. Ty můžete najít vyhledáním kurzů nebo lekcí angličtiny ve vašem městě (např. kurzy angličtiny v Brně nebo lekce angličtiny v Praze).

Pokud si nejste jisti, zda je pro vás jazykový kurz vhodný, další skvělou možností je individuální doučování. Výhody osobního doučování jsou obrovské a se správným lektorem budete ve svém učení napředovat rychleji- více informací najdete v našem blogovém příspěvku Výhody individuálního doučování angličtiny, kde se dozvíte, jak vám může lektor pomoci stanovit si cíle a naplno rozvinout svůj potenciál. Pokud se rozhodnete najít si doučovatele, který vám pomůže na vaší cestě za vzděláním, je důležité najít takového, který odpovídá vašim ambicím, vzdělávacím cílům a preferovanému stylu učení. Platformy pro doučování umožňují najít doučovatele ve vašem okolí. Můžete je vyhledávat takto: "doučování Ostrava" nebo "učitel jazyků Olomouc".

Při spolupráci s doučovatelem nebo učitelem je důležité jasně komunikovat o svých cílech a potřebách a být otevřený zpětné vazbě a návrhům na zlepšení. Měli byste také dbát na pravidelné procvičování a získanou zpětnou vazbu uplatňovat při výuce jazyka. Díky soustavnému úsilí a ochotě učit se můžete zlepšit své znalosti obchodní angličtiny a dosáhnout větších úspěchů ve své kariéře.

Závěr

Závěrem lze říci, že zlepšení obchodní angličtiny vyžaduje čas a úsilí, ale je nezbytné pro úspěch v dnešním globálním obchodním prostředí. Dodržováním těchto šesti kroků - zhodnocením své současné úrovně angličtiny, vytvořením správných čtenářských návyků, procvičováním mluvení a poslechu, zlepšením dovedností psaní, využitím technologií k doplnění výuky a získáním zpětné vazby a oprav od kvalifikovaného lektora nebo učitele - můžete zlepšit své jazykové dovednosti a dosáhnout svých profesních cílů. Nezapomeňte být trpěliví, pravidelně cvičit a zůstat motivovaní a budete na dobré cestě k úspěchu!