13 bezkontakntích her pro děti v čase koronakrize

13 bezkontakntích her pro děti v čase koronakrize

Publikováno: 25. 5. 2020 Autor: Juraj S.

Školy se pomalu otevírají, avšak za velmi přísných hygienických podmínek. Učitel ve třídě zodpovídá za výchovně vzdělávací proces studentů. Mezi jeho další úkoly patří i bezpečnost a zdraví žáků ve třídách a zajištění vyučování hravou a zábavnou formou. Nejen učitelé, ale i rodiče musí své děti umět zabavit. A v tomto období to platí dvojnásob.

Proto jsme sepsali 13 zábavných her bez fyzického kontaktu, které můžete využít pro oživení výuky ve třídě, při tělesné výchově, doma nebo venku.

Pobyt na čerstvém vzduchu je dozajista skvělá věc. Tělo získává energii, sílí a slunce nám dodává potřebný vitamín D a dobrou náladu. Mezi hry na venek patří:

Skákání přes gumu

Na tuto klasickou hru o libovolném počtu hráčů potřebujete asi 3 metry dlouhou gumu. Guma se natáhne kolem nohou dvou hráčů stojících proti sobě. Třetí hráč skočí dovnitř, přes nebo mezi nataženou gumu v dohodnutých rytmech. Pokud udělá chybu, je na řadě další hráč.

Hra generál

Jde o pohybovou hru pro menší děti. Jeden hráč stojí na jednom konci hřiště zády otočený k dětem, ostatní hráči stojí naproti němu na druhém konci (samozřejmě v dostatečné vzdálenosti). Každý hráč klade jeden po druhém otázku: „Generále, kolik kroků mohu udělat?" Generál odpovídá libovolným počtem a libovolně zvoleným typem kroků (obrovské kroky vpřed, malé kroky dozadu, kachní kroky, na jedné noze, na dvou nohách. ..). Každý provede daný počet kroků uvedeným způsobem. První, kdo dorazí k generálovi, vyhrál.

Badminton

Klasická oblíbená hra, kde jde o to odpálit raketou košíček tam a zpět, a co možno nejvíckrát bez spadnutí na zem.

Běh

Běh je nejznámější a nejstarší hra vůbec. Kdo dorazí první do cíle, vyhrává.

Petanque

Proti sobě hrajou dva týmy a cílem je dostat jejich petangové koule (možno použít i označené míčky) co nejblíže k cílové kuličce. Hra vyžaduje taktiku a šikovnost, protože pro výhru je zásadní, když se podaří trefit soupeřovu kouli a vytlačit ji pryč. Vyhrává to družstvo, jehož koule jsou nejblíže cílové kuličce.

Hod kroužky

Hod kroužků je ideální na procvičování přesného házení. Házení je věcí soustředění, štěstí a umu hodit kroužek na svislou tyčku a nasbírat co nejvíce bodů.

Hra na schovku

Schovka je klasická hra známá po celém světě. Jeden piká a ostatní se rychle snaží najít ten nejlepší úkryt.

Tenis

Tenis je zábavná hra, kterou mohou proti sobě hrát dva nebo čtyři hráči, ale soupeřem vám může být i obyčejná zeď.

Malování křídou

Malování křídou na hřišti nebo na tabuli rozvíjí kreativitu a jemnou motoriku dítěte.

Skákání panáka

Na zem nakreslíme postavu panáka s 5 až 11 poli, které očíslujeme Úkolem dítěte je přeskákat siluetu vzestupně a sestupně na jedné nebo obou nohou bez přešlapů Dítě hodí kamínek na první číslo v pořadí. Když se strefí, skáče přes celého panáka tam a zpět, ale políčku s kamínkem se musí vyhnout.

... a když začne pršet, v úvahu připadají tyto možnosti:

Stolní tenis – pingpong

Hráč se snaží odehrát míček přes síťku na speciálním stole tak, aby ho soupeř nedokázal odehrát.

Asociační hry

Tato asociační hra rozvíjí spontánnost, protože hráč musí použít slovo, které ho napadne hned jako první. Ten, kdo začne, vybere slovo, například "kráva". Následující hráč musí pak okamžitě říci slovo, které se týká krávy, např. "mléko" a pokračuje další hráč se slovem, které se týká mléka, např. "jogurt" atd.

Vidím, co nevidíš

Žák se dívá na jednotlivé objekty v třídě, které se snaží popsat pomocí věty: "Vidím, co nevidíš a to je ...". Objekt může být popsán vícekrát a přesněji, dokud ho spolužáci neuhodnou. Např. Vidím, co nevidíš a to je velké, prostorné, černé, píšeme na to …