Gramatika pro maturitu z angličtiny: "lakmusový papírek"

Gramatika pro maturitu z angličtiny: "lakmusový papírek"

Publikováno: 27. 7. 2022 Autor: Martin R.

Jako "lakmusový papírek" pro diagnostiku, jak dobře již studenti střední školy ovladají základní rozsah anglické gramatiky (pro zvládnutí maturity z AJ) lze podle mé zkušenosti efektivně využívat minulá zadání deváté, závěrečné části didaktickeho testu.

Vždy jde o krátký článek na nejrůznější témata, s 15ti mezerami, do kterých student musí vybrat správné chybějící slovo (či sousloví) ze tří možností (A,B,C). Tato část didaktického testu je vlastně zaměřená na prověření, do jaké míry student dokáže správně používat nejrůznější oblasti mírně a středně pokročilé gramatiky (časy, předložky, spojky, členy, příslovce a mnoho dalšího).

Často tuto devátou část didaktického testu (z minulých let) dávám svým studentům jako test pro rychlé "odhalení" oblastí gramatiky, kde mají mezery, či kterou ještě nemají zažitou. Chyby si společně nejen opravujeme, ale také si vysvětlujeme a hlouběji procvičujeme danou gramatiku. Tyto znalosti se pak hodí i pro lepší výsledky v ostatních částech maturity, které tolik přímo na gramatiku zaměřené nejsou, ale bez její dobré znalosti se stejně udělat dají jen těžko.