5 tipů, jak se učit literaturu k maturitě

5 tipů, jak se učit literaturu k maturitě

Publikováno: 29. 9. 2022 Autor: Anna R.

Každý student přichází k maturitě s jinými znalostmi. To záleží na mnoha faktorech (například kolik hodin literatury jste měli, jaký byl váš vyučující a zda vás literatura baví nebo ne). Literatura se u maturitní zkoušky objevuje ve dvou částech, v didaktickém testu a u ústní zkoušky.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA A LITERATURA

Tady je literatura jednodušší, protože víte, co se máte učit. Máte svůj seznam 20 knih. Víte, o kterých spisovatelích musíte vědět informace, víte, jaké umělecké směry se máte učit. U ústní zkoušky není tedy důležité, co se učit, ale jak se učit.

DIDAKTICKÝ TEST A LITERATURA

V didaktikém testu nevíte, jaké umělecké směry/spisovatelé se tam objeví. To znamená, že je potřeba naučit se od všeho aspoň trochu. 

Mám pro vás 5 tipů, které vám pomůžou si to učení literatury zjednodušit. Můžete to využít jak pro ústní zkoušku, tak pro didaktický test.


1. VYTVOŘTE SI KRATŠÍ SEZNAMY

Naše krátkodobá pamět si dokáže rychle zapamatovat až 7 věcí. Ale jakmile jich je více, tak už se nám stává, že zapomínáme tu první. Takže snažte se všechno roztřídit maximálně do 7 kategorií. 

Umělecké směry si roztřiďte podle starších a novějších (například. před 20. stoletím a ve 20. století), podle zahraničních a českých, podle toho, kde se víc psala poezie a kde próza. 

Moje oblíbené třídění je podle charakteristiky. Dávám dohromady umělecké směry, které na sebe navazují charakteristikou. Například starověká antická literatura, renesance a humanismus, klasicismus a osvícenství - toto jsou podobné umělecké směry. Dále pak středověk, baroko, romantismus. Mám tedy dvě kategorie, ale více uměleckých směrů. Pamatujte si, že maximálně můžete mít 7 kategorií.

2. UČTE SE LITERATURU PODLE DŘÍVĚJŠÍCH TESTŮ

V didaktických testech jsou dobré definice autorů i uměleckých směrů. Když nevíte, co byste se měli o směru (autorovi) učit, podívejte se do předchozích testů. Najdete tam definice v podobně jednoho odstavce.

Učení podle definic z testů je nejlepší příprava na to, co bude v dalším testu. Styl psaní se totiž nemění. Jako příklad ukážu definici Williama Shakespeara.

William Shakespeare = jeden z největších světových dramatiků dokázal přesvědčivě vystihnout lidskou psychiku, vytvořil řadu sebevědomých, předsudky nespoutaných postav (i ženských). Velmi slavnou tragédií je příběh lásky dvou mladých lidí, kteří umírají kvůli nepřátelství svých rodin. Z básnické tvorby nelze opominout autorovy četné sonety.

3. CO SE UČIT K UMĚLECKÝM SMĚRŮM

Dlouhé stránky v sešitě nebo na internetu nejsou moc lákavé pro učení. Pojďme si ukázat příklad toho, jaké informace o uměleckých směrech se učit.

  • Časové zařazení – století a pokud se jedná o směr, který je ve 20. století, tak  ještě konkrétnější zařazení (např. před válkou, meziválečné období, 60. léta…)
  • Charakteristika uměleckého směru – co se dělo ve společnosti? Jaká byla doba? Co bylo populární v literatuře a proč? Například ve středověku byly populární legendy, protože jsou o životech svatých a v tomto období bylo náboženství velmi důležité.
  • Spisovatelé – tady to jde samozřejmě s ohledem na typ směru, protože některé umělecké směry se projevily pouze v určitých zemích.

4. CO SE UČIT KE SPISOVATELŮM?

Tato část se hodí pro ústní zkoušku. U spisovatelů se učíte to, co má nějakou souvislost s dílem, které máte v maturitní četbě. Například spisovatel Karel Čapek a jeho dílo Bílá nemoc: je to drama s protiválečným tématem, které ukazuje na to, jak samotný člověk nezmůže moc ve fašistické politice.

Co je tedy důležité z autorova života? Karel Čapek vyzkoušel mnoho prací, například jako dramaturg divadla Na vinohradech (= spojitost s tím, že se jedná o drama). Karel Čapek působil také politicky – na besedách se setkával s T.G. Masarykem. (= spojistot s tím, že se jedná o politické dílo)

5. UČTE SE POMOCÍ OTÁZEK

Nestačí si jen přečíst text, je potřeba taky otestovat, kolik si toho pamatujete. Pomocí otázek ke každému uměleckému směru si procvičíte, kolik si toho pamatujete. Můžete si otázky vytvořit sami, nebo se můžete podívat na ty, které jsem vytvořila já (napište mi pro více informací). Nejrpve se učíte umělecký směr. Učíte se stylem, který vám vyhovuje – čtení, psaní, mluvení. Potom si dáte pauzu, například 30 minut a zkusíte si potom otestovat, kolik si toho pamatujete. Následně si to přečtete ještě jednou. Další den se otestujete znova. Uvidíte, že byste se měli postupně zlepšovat.