Blog doučovatelů


Články od doučovatelů, kteří sdílejí své cenné osobní zkušenosti, nápady a názory v oblasti vzdělávání a doučování.


Stránky Doucuji.eu představují nejen vhodný způsob jak vydělat nějakou tu korunku navíc, ale i garanci získání potřebných zkušeností. Jsem rodilou mluvčí ruštiny a právě přes tyto stránky pomáhám lidem zvládat nebo se zdokonalovat v tomto jazyce. Ve své praxi jsem se setkala jak s úplnými…

„Doufám, že máš trpělivost“, „Nenávidím Kvantitativní oddíl!“, „A co že to je ta verbalizace?“. Čím dál více vysokých škol vyžaduje určitou výši percentilu v Obecných studijních předpokladech jako podmínku pro přijetí. Zdá se tedy, že testy OSP se pro mnohé studenty stávají krutou realitou. Ne…

Během své praxe jsem se setkal se širokou škálou různých lidí. Někoho stačí trochu popostrčit a ujistit, že jeho vědomosti jsou správné. S jinými může být práce kapánek složitější, obzvlášť pokud nemá tzv. vlohy pro daný předmět. Zvlášť patrné je to u matematiky, která dělá problémy především…