Doučovatelé předmětu hra na kytaru v městě Úpice

Vzdělávání chápu jako přirozenou a příjemnou součást našich životů, jako prostředek při dosahování našich cílů.