Doučovatelé předmětu fyzika - vš v městě Chrudim

Jsem absolventem fakulty stavební obor statika + fakulty elektrotechniky obor sdělovací a komunikační technologie pod VUT Brno
Student doktorského studijního programu FCHT - UPCE.