Doučovatelé předmětu dějepis - sš v městě Hradec Králové

Angličtinou se zabývám větší část svého života. Kromě studia anglického jazyka (Bc. i Mgr. studium, státní zkouška z angličtiny a výuky angličtiny) je pro mne anglický jazyk a kultura velkou zálibou…
Jsem studentem historie a českého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Maturoval jsem z anglického jazyka (mám úroveň B2).