Doučovatelé předmětu hra na flétnu v městě Hronov

Vzdělávání chápu jako přirozenou a příjemnou součást našich životů, jako prostředek při dosahování našich cílů.