Doučovatelé předmětu německý jazyk v městě Kolín

Zkušená lektorka, kladu důraz na konverzaci a rozšíření slovní zásoby.