Doučovatelé předmětu právo v městě Malá Strana

Mám vystudovanou elektrotechniku a na VŠ aplikovanou matematiku v elektrotechnice (zpracování zvuku).
Právník s praxí v průběhu přípravy na advokátní zkoušky.