Doučovatelé předmětu informatika - sš v městě Olomouc

Učitelka ZŠ - aprobace ČJ, IKT, PV + speciální pedagogika