Doučovatelé předmětu přijímací pohovory v městě Ostrava

Jsem absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, kde jsem promoval v bakalářském i navazujícím magisterském studiu s červeným diplomem.