Doučovatelé předmětu deskriptivní geometrie v městě Pardubice

Jsem absolventem fakulty stavební obor statika + fakulty elektrotechniky obor sdělovací a komunikační technologie pod VUT Brno