Doučovatelé předmětu Cours privés de la langue tchèque pour français v městě Staré Město

Jsem studentem Filozofické fakulty UK, kde studuji obory Francouzská filologie, Německý jazyk a literatura, Historie. Od toho se odvíjí i moje působení na poli doučování. Jsem časově flexibilní, mám…