Doučovatelé předmětu rétorika v městě Staré Město

Vzdělání: DAMU, herectví (1985), zkušenosti s výukou techniky mluveného projevu herců na JAMU v Brně, divadelní režie, účast v porotách a lektorských sborech divadel poezie a uměleckého přednesu