Doučovatelé předmětu stavební mechanika v městě Vratimov

Jsem absolventem magisterského studijního programu na Fakultě stavební Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava oboru Konstrukce staveb (statika a dynamika staveb, navrhování ocelových,…