Doučovatelé předmětu arabský jazyk

Arabstina pro začátečníky, statni jazyková zkouška
Rodilý mluvčí arabského jazyka se zkušenostmi s výukou cizinců. Native speaker of Arabic language with experience to teach foreigners. Standarní jayzk a slang.