Doučovatelé předmětu děti se SPU

Jsem speciální pedagog a mojí specializací jsou děti se specifickými poruchami učení, učitelství pro 1. stupeň a etopedie (poruchy chování).