Doučovatelé předmětu elektrotechnika - vš

Jsem absolventem fakulty stavební obor statika + fakulty elektrotechniky obor sdělovací a komunikační technologie pod VUT Brno