Doučovatelé předmětu elektrotechnika sš

Vzdělávání chápu jako přirozenou a příjemnou součást našich životů, jako prostředek při dosahování našich cílů.