Doučovatelé předmětu specifické poruchy učení

Ahoj, jmenuji se Kristýna. Mám vystudovanou speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii. Nabízím doučování žáků ZŠ z anglického a českého jazyka, matematiky a dalších předmětů 1. stupně ZŠ. Mám…
Jsem speciální pedagog s tříletou praxí a pětiletou praxi jako doučovatelka. Mám zkušenosti i s přípravou k přijímacím zkouškám na SŠ. Po domluvě možnost doučování i dalších předmětů (angličtina,…