Doučovatelé předmětu základy grafiky

Mnoholetá zkušenost výuky matematiky, práce s počítačem