Ochrana osobních údajů

1. Kdo je zpracovatelem vašich osobních údajů?

Zpracovatelem osobních údajů, které nám poskytnete a osobou zodpovědnou za ochranu vašich osobních údajů ve smyslu platných předpisů je společnost meetnlearn s.r.o, se sídlem Rybníkova 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, Vložka č .: 28436 / T, IČ: 46 430 865, DIČ: 2023392096, DIČ: SK2023392096.

2. Jak chráníme vaše soukromí?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s (i) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("General Data Protection Regulation") a zákonem na ochranu osobních údajů.

3. Jaké údaje o vás zpracovávame a jaký je právní základ pro jejich zpracování?

Při využívání našich služeb můžete být požádáni o uvedení některých vašich osobních údajů.

Pro účely plnění smlouvy je zadání některých osobních údajů povinné, a to jméno a příjmení, e-mailová adresa. V případě registrace a vytvoření uživatelského konta na naší webové stránce od vás žádáme ještě další povinné údaje jako např. fotografie. Pokud se rozhodnete, můžete nám poskytnout i nepovinné údaje, jako např. video vizitka, certifikáty a vysvědčení, lokalita, osobní preference. V případě, že se u nás registrujete přes své konto na sociální síti Facebook nebo přes Gmail, poskytne nám Facebook resp. Gmail vaše osobní údaje jako jméno a příjmení, e-mailovou adresu, případně další uvedené osobní údaje, jako např. datum narození, telefonní číslo, apod. Tyto osobní údaje nezpracováváme, máme k nim však přístup. Sdílení těchto údajů mezi námi a Facebookem resp. Gmailem můžete kdykoliv ukončit. Uvedené osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i bez Vašeho souhlasu z důvodu, že tyto údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely je možné pouze s vaším souhlasem nebo v případě oprávněného zájmu. Na základě Vámi uděleného souhlasu zpracováváme:

 1. vaši emailovou adresu pro zasílání marketingových emailů za účelem informování o produktech, službách a akcích a souvisejícím průzkumem trhu;
 2. ID vašeho zařízení (mobil, počítač nebo tablet) na zasílání tzv. Push notifikací; a
 3. e-mailové adresy v rámci pozvánek na portál Doučuji.eu tzv. Bonus.

V žádném případě nemáme přístup k údajům o vašich platebních kartách nebo bankovních účtech. Všechny platební transakce jsou zpracovávány prostřednictvím poskytovatele platební brány a na našich serverech nejsou uloženy ani zpracovávány.

V našich informačních systémech (IS) zpracováváme následující osobní údaje:

 1. IS Studenti: jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně nepovinné údaje jako lokalita, osobní preference, případně další údaje, které nám zpřístupníte připojením / registrací přes Facebook, Gmail nebo Xing;
 2. IS Doučovatelé: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, fotografie, informace o vzdělání a praxi, vysvědčení a certifikáty, lokalita, osobní preference, případně další údaje, které nám zpřístupníte připojením / registrací přes Facebook, Gmail nebo Xing;
 3. IS Balíčky Doučovatelé: jméno a příjmení, adresa;
 4. IS Faktury Provize: jméno a příjmení, adresa;
 5. IS Marketing: e-mailová adresa;
 6. IS Push notifikace: ID zařízení
 7. IS Bonus: e-mailová adresa.

4. Jaký je právní základ pro zpracovávání vašich údajů?

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je:

 • plnění smlouvy - je jí smlouva o zprostředkování doučování, na jejímž základě se těm, kteří nabízejí doučování snažíme najít vhodné zájemce o doučování, a těm, kteří doučování hledají, zas toho nejlepšího doučovatele.
 • Váš souhlas - zejména souvislosti se zasíláním obchodních sdělení o novinkách, vylepšeních, změnách a aktuálních nabídkách (přímý marketing). Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů do času odvolání.
 • plnění našich zákonných povinností - při uchování údajů o vás a uzavřené smlouvě v našem účetnictví, ale také v případě povinnosti zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či provádějí rozhodnutí.
 • náš oprávněný zájem - u některých marketingových činností, při zlepšování našich služeb, v rámci personalizace, v souvislosti s bezpečností a ochranou vašich dat. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracovávání nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv a zda převažuje náš oprávněný zájem.

5. Komu poskytujeme vaše údaje?

Údaje, které od vás shromažďujeme, se uchovávají na cloudovém účtu společnosti Digital Ocean ve Frankfurtu, mohou však být přeneseny do zemí v rámci EU a zpracovávané v ní. Každý takový přenos vašich osobních údajů se provádí v souladu s platnými předpisy. Přenos mimo EU (do třetích zemí) se neuskutečňuje.

Nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme vaše osobní údaje pro marketingové účely třetím stranám. Údaje, které se poskytují třetím stranám, se používají pouze na poskytnutí našich služeb pro vás. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám kromě partnerů. Meetnlearn jako provozovatel může vaše osobní údaje poskytnout svým partnerům, a to výlučně na účel, který je vámi odsouhlasen a zároveň uvedený ve smlouvě s partnerem. Aktuální seznam partnerů:
onesignal.com - poskytuje ID zařízení za účelem posílání push notifikací;
Profit365 - fakturační údaje pro vystavení faktur a vedení účetnictví;
Niven s.r.o. - fakturační údaje pro účetnictví;
Inspectlet - optimalizace uživatelského prostředí;
Braintree payments / Paypal - zpracování plateb;
Google Analytics - cookies;
Google Adwords- cookies.
VGD SLOVAKIA s.r.o. - finanční audit
liveagent.com - zákaznická podpora

6. Jak dlouho uchováváme údaje?

Vaše údaje uchováváme jen tak dlouho, dokud je to nutné pro účel, pro který jsme je získali. Doba uchovávání vašich dat se odvjíjí od obchodních potřeb a ty údaje, které již nejsou potřebné, jsou buď nezvratně anonymizovány, (a anonymizované údaje mohou být uchovávány) nebo bezpečně zlikvidovány.

Použití pro účely plnění smlouvy: během trvání platnosti smlouvy a v případě registrovaného uživatele po dobu registrace na portálu Doučuji.eu (zřízení uživatelského konta).

Použití pro účely faktur: ve vztahu k jakýmkoli údajům v případech, kde se důvodně domníváme, že bude třeba bránit se nebo žalovat nebo uplatnit nárok vůči vám, nám nebo třetí straně, si můžeme ponechat tyto údaje tak dlouho, dokud je možné uplatňovat tento nárok, min.ale po dobu stanovenou platnou legislativou na archivaci.

Použití na marketing: během trvání platnosti smlouvy, resp. až do odvolání souhlasu.

Použití pro zajištění kvality, pro výzkum a vývoj: vaše údaje budou uchovávány jen anonymizovaným způsobem, tzn. tak, aby je nebylo možné zpětně propojit s vámi.

7. Jak zaručujeme bezpečnost vašich údajů?

Používáme pravidelné skenování škodlivého softwaru.

Vaše osobní informace jsou obsaženy za zabezpečenými sítěmi a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které mají zvláštní přístupová práva k takovým systémem a databázím a jsou povinné zachovávat důvěrnost informací. Kromě toho všechny citlivé informace jsou šifrované pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL).

Kdykoliv Uživatel zadá požadavek, implementujeme různá bezpečnostní opatření pro zachování bezpečnosti osobních údajů Uživatelů.

8. Jaká máte práva?

 • Právo na přístup k údajům - získání informací o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu údaje poskytujeme, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.
 • Právo na opravu - osobní údaje můžete vždy aktualizovat ve svém uživatelském kontě nebo nás požádat o jejich opravu.
 • Právo na vymazání (právo na zapomnění) - můžete požadovat vymazání údajů, které o vaší osobě uchováváme. My tak učiníme vždy, pokud to nevylučuje jiný právní základ, pro který údaje zpracováváme. V případě, že si u nás zrušíte konto, přistoupíme bezodkladně k vymazání vašich údajů ze všech informačních systémů, u nichž je to možné, z technických důvodů (např. Z důvodů bezpečnosti dat) se však může stát, že některé údaje budou vymazány po delší době.
 • Právo namítat - můžete namítnout zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, zejména profilování nebo pro účely přímého marketingu.

9. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití vašich osobních údajů z naší strany, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@doucuji.eu

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na adresu meetnlearn s.r.o., Rybníkova 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika, nebo e-mailem na info@doucuji.eu.