Prosím o pomoc s matematikou

Author's photo
Agnes P.
matematika - sš

Prosím byl by možný výsledek u této slovní úlohy (l/4)-+1?
Děkuji mnohokrát


Největší oplocenou plochu dostanete tak, že rozměry uvedete jako a=l/4, b=l/4, akorát to odpovídá čtverci. Nicméně v zadání není uvedeno, že pozemek nesmí být čtvercového tvaru. (Čtverec je též obdélníkového tvaru, akorát všechny strany jsou si rovny.) Vaše odpověď také sedí, nicméně netuším, kde se vezme hodnota +- 1. Zkuste poslat váš postup.
Komentáře:
Agnes P
Agnes P.
Děkuji
Dobrý den,
dle mého názoru je správným řešením l/4, protože největší obsah má čtverec. V zadání je ale uvedeno, že pozemek má mít tvar obdélníku. Správnou odpovědí by tedy bylo, že by se jednalo o obdélník, který se svými rozměry co nejvíce přibližuje čtverci (pokud to chápu správně, tuto myšlenku jste se snažila vyjádřit tím +-1, nicméně rozdíl ve velikosti stran může být i menší než 1, např. 0,5, 0,0000001 atd.). Rozdíl ve velikosti stran ale může nabývat absolutně mikroskopických hodnot, které nelze vyjádřit jedním číslem a tudíž tento výsledek nelze zapsat. Proto bych se spíše přiklonila k tomu, že by se jednalo o čtverec, a rozměr strany by tedy byl l/4.
Komentáře:
Agnes P
Agnes P.
Děkuji
Vlastně po vás chtějí určit extrém funkce jedné proměnné, kde L je konstanta a jednu ze stran vyjádříme pomocí této konstanty, pak funkci zderivujeme podle strany a položíme rovnu nule a dostaneme lokální extrém, pro jakou délku strany, určené pomocí konstanty L(délky plotu) má plocha maximum, tedy fakticky rozměr stran, pro který vyjde maximální hodnota plochy a proto vyjde čtverec.viz níže:
Komentáře:
Agnes P
Agnes P.
Děkuji
Zpět na seznam otázek
Pošli tvoji otázku

Doučovatelé předmětu matematika

Hledáš doučování předmětu matematika? Najdi si správného doučovatele předmětu matematika pro doučování online nebo osobně ve tvém okolí.
?
Pošli tvoji otázku