Úloha z fyziky

Author's photo
Anna B.
fyzika

Dobrý den,

Prosím o pomoc s úlohou☺️

Jakou silou je třeba zvedat konec jednozvratné páky dlouhé 2m, na níž je ve vzdálenosti 0,5 m od podepřeného konce zavěšené břemeno o hmotnosti 10 kg.

Moc děkujeme.

Je potřeba aby se momenty sil rovnaly tj. M1 = M2. Každý moment síly se vypočítá jako součin síly F a vzdálenosti od bodu otáčení (podpěry) d. M = F * d.
Označíme si sílu hledanou jako Fx.
Sílu kterou působí těleso na páku jako Fg (a to z toho důvodu, že těleso působí na páku svojí tíhou). Tato síla se pak spočte jako hmotnost tělesa m krát gravitační zrychlení g.
Vzdálenost d1 = 2 m.
Vzdálenost d2 = 0,5 m.

Rovnice pro váš typ úlohy pak vypadá takto:

M1 = M2
Fx * d1 = Fq * d2
Fx * d1 = m * g * d2

abychom měli na jedné straně pouze hledanou sílu upravíme rovnici takto:

Fx = (m * g * d2) / d1

Po dosazení:

Fx = (10 * 9,8 * 0,5) / 2 = 24,5 N
Komentáře:
Hynek R.
Výsledek nám říká také něco o povaze fungování páky. Zavěšené těleso působí na páku silou 10 * 9,8 = 98 N. Na páku pak musíme působit silou minimálně 24,5 N, což je čtvrtinová hodnota oproti zavěšenému tělesu. Není se čemu divit, neboť 0,5 je také jedna čtvrtina z 2 metrů.
Anna Bilikova
Anna B.
Dekuji moc🤗
Zpět na seznam otázek
Pošli tvoji otázku

Doučovatelé předmětu fyzika

Hledáš doučování předmětu fyzika? Najdi si správného doučovatele předmětu fyzika pro doučování online nebo osobně ve tvém okolí.
?
Pošli tvoji otázku