fyzika - light years

tohle je ještš druhá část téhle otázky.

relationship between red shift and distance for extragalactic nebulae. On the left are photographs of three individual elliptical galaxies. From top to bottom the photographs show the galaxies at increasing distance from the observer. On the right, the spectrum (the broad white band) of each galaxy is shown between an upper and lower comparison spectrum. The H and K lines of ionized calcium are the two dark vertical lines in the galaxy's spectrum. The arrows indicate the shift in the calcium H and K lines. The red shifts are expressed as velocities.

1 light year (ly) = 9.46 x 1012 kilometers (km)
1 parsec (pc) = 3.26 ly
1 megaparsec (mpc) = 3.09 x 1019 km
1 day = 86,400 seconds

Přílohy:
Question image
2 odpovědí
Úplně se tady neukazuje první část té otázky.
Komentáře:
Anna P.
Omlouvám se, první část je ta fotka a pokračování té otázky je v tom textu zkopírované. Děkuji
Hr = zc =v , H je Hubleova konstanta, v je radiální rychlost, r je vzdálenost v km/s / 1 Mpc. Tedy konstanta H vyjadřuje, o kolik se zvětší radiální rychlost, jestliže se vzdálenost zvětší o 1 megaparsec.Je ovšem zásadní otázka, zda je možno beze zbytku interpretovat rudý posuv galaxií jako Dopplerův jev, vyvolaný radiální rychlostí galaxie. Vztah mezi vzdáleností a hodnotou zc pro z>1 je problematický a nutno jej interpretovat s ohledem na metriku vesmíru. Východiskem je určení Hubleovy konstanty, která může být definována jako změna poloměru křivosti pomocí vztahu H0 = dR/dt / R (t=t0) , kde R(t) je poloměr vesmíru jako funkce času. Kdysi okolo 1920 cca 500 km/s / 1 Mpc, pak 1952 250 km/s / 1 Mpc, pak 1972 95 +- 15 km/s /1 Mpc, a v současné době mezi 50- 100 km/s / 1 Mpc. Sice se udává dnes cca 65 km/s / 1 Mpc, ale je otázka, nakolik je ta konstanta konstantou, jelikož je to silně závislé na způsobu rozpínání vesmíru a veličiny R(t) a na okolnosti, jak je vesmír zakřiven, což se prostě neví.