Vypočti čemu se rovná "m"

Author's photo
Dita K.
matematika

u1m = u2 . (M+m)

u1m=u2M+u2m
u1m-u2m=u2M
m(u1-u2)=u2M
m=u2M/(u1-u2)
u1m = u2M + u2m /-u2m
u1m - u2m = u2M
m * (u1 - u2) = u2M /:(u1 - u2)
m = u2M/(u1 - u2)
Zrušený účet
Zrušený účet
u1m = u2 * (M+m) ///// roznásobit závorku

u1m = u2M + u2m / - u2 * m

u1m - u2m = u2M /// (vytknout m)

m* (u1 - u2) = u2M //// děleno (u1 - u2)

m = (u2M) / (u1 - u2)
---------------------------
Zpět na seznam otázek
Pošli tvoji otázku
?
Pošli tvoji otázku