Author's photo
Míša Š.
matematika

Jak vypočítat obsah rovnoramenného trojúhelníku? Hledám konkrétní kroky a vzorce pro tento matematický úkol.

Vypočítej obsah rovnoramenného trojúhelníku s délkou základny 8 cm a délkou ramene 12 cm.

Jak lze co nejjednodušeji vypočítat obsah rovnoramenného trojúhelníku? Potřebuji jednoduchý vzorec, abych mohl snadno a rychle řešit úkoly spojené s tímto geometrickým tvarem.

3 odpovědí
Ahoj, nejprve si musíš uvědomit, že pokud je trojúhelník rovnoramenný, obě ramena jsou shodná, tedy 12 cm. Potom si rozdělíš trojúhelník na dva shodné pravoúhlé trojúhelníky výškou na základnu. Musíme spočítat velikost výšky přes Pythagorovu větu. Výpočet obsahu libovolného trojúhelníku je polovina součinu stran a výšky na tu stranu. Tedy 45,24cm^2.
Přílohy:
Answer image
Pokud je trojúhelník rovnoramenný, obě ramena jsou shodná. Nejlépe si to vysvětlíme na konkrétním příkladu. Dejme tomu, že máme délku základny rovnoramenného trojúhelníku danou a = 8 cm a délku ramene danou b = 12 cm. Jak co nejrychleji spočítat jeho obsah?
Pro výpočet obsahu rovnoramenného trojúhelníku je třeba použít vzorec:
S = a x odmocnina(4.b2-a2) /4
Když za „a“ dosadíme číslo 8 a za „b“ číslo 12, dostaneme výsledek 45,24 cm2.
Tento matematický nástroj vám umožní rychle a přesně určit obsah rovnoramenného trojúhelníka bez zbytečného zdlouhavého výpočtu.
12 krát 12 děleno 2